Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2760^"
 1. Európska normalizácia v geotechnike
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  prieskum horninového prostredia návrh geotechnickej konštrukcie zemné práce normalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Normalizácia databázy automatizovaným spôsobom
  Topoľský Ondrej ; I200  Budinská Ivana (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 64 s príl.
  informačné systémy Information Systems automation automatizácia normalizácia relačná databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81265
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Spätná väzba používateľov v odporúčaní
  Labaj Martin ; I200 
  WIKT 2012 : . s.107-110
  implicitná spätná väzba škálovanie normalizácia systémy na odporúčanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Normalizácia tuhých ušľachtilých biopalív
  Turčanová Tímea ; J  Matúš Miloš (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management biomass normalizácia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95369
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh projektu implementácie normy UL do systému manažérstva kvality vo výrobnej spoločnosti
  Korčeková Kamila  Urdziková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality normalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79996
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti automatizácie normalizačného procesu databázy
  Kosmeľ Juraj ; I300  Galbavý Miroslav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s príl.
  informačné systémy Information Systems database automation databáza normalizácia automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81253
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Normalizácia štatistických metód v stratégii šesť sigma
  Janiga Ivan ; J0080 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 7 (2011), s.55-58
  ISO standardization normalizácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Problémy pri tvorbe národnej prílohy 1998-1
  Sokol Milan ; V250  Konečná Lenka ; V250
  Aktuálne problémy stavebnej mechaniky : . s.57-58
  codes národná príloha 1998-1 national annex 1998-1 normalizácia seismic design seizmický návrh
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Normalizácia, typizácia a unifikácia v montáži
  Václav Štefan ; M3000 
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 14 (2009), s.197-199
  normalizácia unifikácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 10. Kvalita = spokojnosť zákazníka. Politika ISO v oblasti normalizácie zabezpečovania spokojnosti zákazníka
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Normalizácia . Roč. 12, č. 1 (2006), s.16-17
  ISO normalizácia spokojnosť zákazníkov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article