Search results

 1. Využitie Petriho sietí na modelovanie a riadenie skladových systémov
  Kučera Erik ; E400  Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 81 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics system storage color informatika skladový systém sklad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92276
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Implementácia skladového systému do CMS Joomla!
  Horváth Pavol  Eliáš Andrej (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 64s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry redakčný systém skladový systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79869
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh logistiky materiálového toku v pružnej výrobnej bunke z hľadiska práce skladového systému
  Omelka Tomáš  Mudriková Andrea (xxx) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  pružnosť flexibility robot pružná výrobná bunka skladový systém materiálový tok automatizácia montáž manipulátor robot automation manipulator
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58611
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a implementácia skladového systému pre firmu = Concerns about design and implementation of a store-room system : Bakalárska práca
  Januška Tomáš  Strémy Maximilián (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 51 s Prílohy + 1 CD-ROM
  Delphi 7 implementácia skladový systém
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh informačného systému pre skladovanie a expedíciu produktov = Proposal of information system for warehousing and dispatch of goods : Diplomová práca
  Sabo Jaroslav  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  skladový systém dodávateľský reťazec PHP MySQL
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book