Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus27758^"
 1. Analýza rizík vybraného strojného zariadenia v spoločnosti Železiarne Podbrezová
  Kubek Jozef  Hrušovský Ivan (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis risk analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko manažérstvo rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Manažérstvo údržby : Synergia teórie a praxe
  Grenčík Juraj 
  1. vyd
  Košice : BEKI design, s.r.o., 2013 . - 629 s
  ISBN 978-80-89522-03-3
  Údržba-riadenie BOZP počítačová podpora technická diagnostika environmentálne manažérstvo manažérstvo rizík manažérstvo kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5220
  MTF7120
  Manažérstvo údržby

  book

 3. Vybrané kapitoly z manažérstva rizík I : Základy teórie rizík. Manažérstvo rizík priemyselných havárií. Slovník pojmov
  Oravec Milan 
  Košice : Equilibria, 2011 . - 115 s
  ISBN 978-80-89284-1-1
  manažérstvo rizík
  príručka
  (2) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - skriptá
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Riadenie rizík identifikovaných procesom spoľahlivosti technologických zariadení : Bakalárska práca
  Kleštinec Andrej  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  risk assessment manažérstvo rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62173
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Manažérstvo rizík I : Požiadavky, metódy a postupy
  Pačaiová Hana  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 153 s
  ISBN 978-80-553-0857-9
  manažérstvo rizík
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 6. Manažérstvo rizika
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Bílý Matej
  Kvalita . Roč. 18, č. 2 (2010), s.6-13
  manažérstvo rizík
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Bezpečnosť a riziká technických systémov
  Pačaiová Hana  Sinay Juraj Glatz Juraj
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009
  ISBN 978-80-553-0180-8
  inžinierstvo kvality produkcie manažérstvo rizík bezpečnosť práce riadenie rizík
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book