Search results

 1. Automation, production systems and computer integrated manufacturing / [aut.] Groower,Mikell P
  Groover Mikell P 
  3rd ed.
  Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 2008 . - 815 s
  ISBN 0-13-239321-2
  automatizácia automatizácia výrobných procesov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh systému automatizácie balenia jednorazových injekčných ihiel a striekačiek : Diplomová práca
  Hruša Radovan  Božek Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  technológie balenia automatizácia výrobných procesov Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh na automatizované riešenie nástrihu pása využitím teórie hustého rozmiestnenia
  Vranková Edita ; M110 
  Aplikácie geometrie v technickej praxi : . s.99-104
  výstrižky automatizácia výrobných procesov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Informační systémy výroby = Manufacturing execution systems : Sborník přednášek k firemní konferenci
  Ostrava - Poruba : AD&M, 2001 . - 189 s
  ISBN 80-238-7003-3
  automatizácia výrobných procesov informačné systémy riadenie výroby
  zborník
  book

  book

 5. Manufacturing processes for engineering materials
  Kalpakjian Serope 
  3.ed.
  Menlo Park : Addison-Wesley, 1997 . - 950 s
  ISBN 0-201-30411-2
  spracovanie materiálov výrobné procesy obrábanie materiálov náuka o materiáloch priemyslové materiály automatizácia výrobných procesov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Automatisierung von Chargenprozessen / [aut.] Uhlig,Reiner; Bruns,Michael
  Uhlig Reiner  Bruns Michael
  1.vyd.
  München : Oldenbourg Verlag, 1995 . - 349 s
  ISBN 3-486-22629-0
  automatizácia výroby automatizácia výrobných procesov chemické inžinierstvo - matematické výpočty chemický priemysel
  monografia
  book

  book

 7. Bausteine der rechnerintegrierten Produktion / [aut.] Gottschalk,Eberhard; Wirth,Siegfried
  Gottschalk Eberhard  Wirth Siegfried
  Berlin : Verlag Technik, 1989 . - 232 s
  ISBN 0-341-00652-4
  automatizácia výrobných procesov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Automatizácia technologických procesov a riadenie výroby v oblasti pružných a pevných výrobných systémov : Zborník z celoštátnej konferencie : Konf. Okt. 1987
  Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1987 . - 225 s
  automatizácia výrobných procesov
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  SJF1000
  book

  book

 9. Computer Integrated Manufacturing : An Introduction with Case Studies / [aut.] Ranky,Paul G
  Ranky Paul G 
  Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1986 . - 513 s
  ISBN 0-13-165655-4
  automatizácia výrobných procesov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book