Search results

 1. Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov : Dizertačná práca
  Horalová Kalinová Michaela  Michaľčonok German (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 360 . - 108s CD ROM + autoreferát
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization data mining structural analysis random processes náhodné procesy štruktúrna analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63791
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. On the Border Between Science and Art: webMathematica Visualization in Random Walking-Koch snowflakes
  Kováčová Monika ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství [elektronický zdroj] : . s.42-50
  webMathematica Fractals náhodné procesy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. An Introduction to Mathematical Cryptography
  Hoffstein Jeffrey  Pipher Jill Silverman Joseph H.
  New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2008 . - 523 s
  ISBN 978-0-387-77993-5
  kryptografia náhodné procesy pravdepodobnostné overovacie systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Introduction to Cryptography : Principles and Applications
  Delfs Hans  Knebl Helmut
  2.ed.
  Berlin : Springer Verlag London, 2007 . - 367 s
  ISBN 978-3-540-49243-6
  kryptografia náhodné procesy pravdepodobnostné overovacie systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Introduction to Cryptography
  Buchmann Johannes 
  2.ed.
  New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2007 . - 335 s
  ISBN 978-0-387-21156-5
  kryptografia náhodné procesy pravdepodobnostné overovacie systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Introduction to Modern cryptography
  Katz Jonathan  Lindell Yehuda
  Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007 . - 534 s
  ISBN 1-58488-551-3
  kryptografia náhodné procesy pravdepodobnostné overovacie systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Diskrétne systémy
  Krokavec Dušan  Filasová Anna
  Košice : Elfa, 2006 . - 302 s
  ISBN 80-8086-028-9
  teória riadiacich systémov dynamické systémy náhodné procesy maticová algebra
  učebnica
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  MTF2100
  book

  book

 8. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů
  Jan Jiří 
  2.uprav.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2002 . - 427 s
  ISBN 80-214-1558-4. -- ISBN 80-214-2911-9
  číslicové spracovanie signálov filtrácia signálov číslicové filtre náhodné procesy korelačná analýza spektrálna analýza neurónové siete viacrozmerné signály
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1107
  book

  book

 9. Optimálne stochastické systémy
  Krokavec Dušan  Filasová Anna
  2.preprac.vyd.
  Košice : Elfa, 2002 . - 283 s
  ISBN 80-89066-52-6
  teória riadiacich systémov dynamické systémy náhodné procesy maticová algebra
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0105
  book

  book

 10. Modern cryptography, probabilistic proofs and pseudorandomness
  Goldreich Oded 
  Berlin : Springer Verlag, 1999 . - 182 s
  ISBN 3-540-64766-X
  kryptografia náhodné procesy pravdepodobnostné overovacie systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book