Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2856^"
 1. Závislosť hyperjemných interakcií od mikroštruktúry vo vybraných nanokryštalických zliatin typu NANOPERM : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 07-01-2010
  Vittek Robert  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 78 s
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo hyperjemné interakcie mikroštruktúry nanokryštalické zliatiny NANOPERM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Preparation and properties the mercury based thin films of very high Tc superconductors and their possible application in cryoelectronics : Obh.: 27.9.2007, V.odb. 26-35-9
  Valeriánová Michaela  Chromik Štefan (Thesis advisor) Odier Philiphpe (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV : Slovak Academy of Sciences, 2007 . - 117 s príl.
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo tenké vrstvy supravodivé vrstvy merkuračný proces
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Využitie progamu SRIM na simuláciu iónovej implantácie s využitím masiek
  Cibula Marcel  Pavlovič Márius (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 55 s
  elektromateriálové inžinierstvo SRIM iónová implantácia
  diplomová práca
  book

  book

 4. Kvapalinová scintilačná spektrometria
  Drgoňa Martin  Vršková Marta (Thesis advisor) Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 32 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 5. Kryštalizácia kovových zliatin na báze hliníka
  Királ Juraj  Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 48 s
  elektromateriálové inžinierstvo hliníkové zliatiny Kryštalizácia
  diplomová práca
  book

  book

 6. Štúdium elektrónovej štruktúry v nano-vodičoch a nano-kontaktoch
  Chovancová Daniela  Bokes Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 58 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 7. Štruktúrne transformácie v práškových oceliach
  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060  Ondek Marek
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 35 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh a realizácia programového vybavenia pre výuku predmetu "Fyzika a technika urýchľovačov"
  Pížl Peter  Pavlovič Márius (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 56 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 9. Sieť jadrovo-inžinierskeho vzdelávania na Slovensku
  Antal Miroslav  Pavlovič Márius (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 111 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 10. Simulácia fotónového zväzku klinického lineárného urýchľovača metódou Monte Carlo
  Trúsik Martin  Masaryk Marian (Thesis advisor) Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 67 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.