Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2856^"
 1. Závislosť hyperjemných interakcií od mikroštruktúry vo vybraných nanokryštalických zliatin typu NANOPERM : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 07-01-2010
  Vittek Robert  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 78 s
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo hyperjemné interakcie mikroštruktúry nanokryštalické zliatiny NANOPERM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Preparation and properties the mercury based thin films of very high Tc superconductors and their possible application in cryoelectronics : Obh.: 27.9.2007, V.odb. 26-35-9
  Valeriánová Michaela  Chromik Štefan (Thesis advisor) Odier Philiphpe (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV : Slovak Academy of Sciences, 2007 . - 117 s príl.
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo tenké vrstvy supravodivé vrstvy merkuračný proces
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Využitie progamu SRIM na simuláciu iónovej implantácie s využitím masiek
  Cibula Marcel  Pavlovič Márius (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 55 s
  elektromateriálové inžinierstvo SRIM iónová implantácia
  diplomová práca
  book

  book

 4. Štúdium elektrónovej štruktúry v nano-vodičoch a nano-kontaktoch
  Chovancová Daniela  Bokes Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 58 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 5. Kvapalinová scintilačná spektrometria
  Drgoňa Martin  Vršková Marta (Thesis advisor) Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 32 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kryštalizácia kovových zliatin na báze hliníka
  Királ Juraj  Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 48 s
  elektromateriálové inžinierstvo hliníkové zliatiny Kryštalizácia
  diplomová práca
  book

  book

 7. Corrosion Resistance of Iron-based - Amorphous and nanocrystaline Alloys = Korózia odolnosť amorfných a nanokryštalických zliatin na báze železa : č.ved.odb. 26-35-9. Obh. 20.10.2005
  Sedlačková Katarína ; E060  Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Braislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 129 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Analýza pomocou rezonančných jadrových reakcií
  Csiba Vojtech  Kováč Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 35 s príl. 18 s.
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 9. GaAs detektory pre detekciu neutrónov
  Ladzianský Milan ; E160  Šagátová Andrea (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 58 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 10. Homoštrukturálne VS. heteroštrukturálne GaAs detektory s P-N priechodom
  Bočkay Martin  Šagátová Andrea (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 57 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book