Search results

 1. Mobilné operačné systémy vhodné pre cloud
  Bartko Matúš ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 62 s CD-ROM
  Industrial Informatics client server server klient operačný systém server server
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88827
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Porovnanie riadenia na strane servera s riadením na strane klienta pre účely vzdialeného laboratória
  Charvát Rastislav ; E  Bisták Pavol (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 45 s CD-ROOM
  Java Java transport delay server server client control riadenie klient Java Java server server
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93373
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Aplikácia typu klient-server pre virtuálne laboratórium s využitím platformy .NET.
  Borka Tibor ; E  Bisták Pavol (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s 4 príl.
  robotics telematics client server server .NET Framework reálny čas telematika vzdialené riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72847
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Nástroj na efektívne spravovanie Linuxového servera
  Kašša Viktor ; E  Hambalík Alexander (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 49 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics server server Linux server server klient client
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh internetového servera a jeho zabezpečenie s použitím open source systémov : Bakalárska práca
  Krajčík Juraj  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  client klient aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57517
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Webový portál protipovodňovej ochrany
  Hort Štefan ; V  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography flood client server server klient server server povodeň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59413
  diplomová práca
  book

  book

 7. Bezdrôtová komunikácia meracích systémov
  Móric Jakub ; E  Kamenský Miroslav (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 45 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics bezdrôtová komunikácia klient server server meranie client server server measurement sensor bluetooth
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60816
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Klient server architektúra mobilných EHR systémov
  Kubačka Slavomír ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  Aplikovaná informatika client klient
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51321
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Časová webová mapová služba - klient a server
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  client časová webová mapová služba data formats formáty dátové klient open source server server softvér slobodný web browser Web Map Sevice Time webový prehliadač internet
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Model aplikácie typu klient / server na báze zásuviek (sockets) v prostredí Java
  Šujan Matej ; E  Šimová Ľubica (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 66 s CD-ROM
  priemyselná informatika Java Java UDP client klient UDP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23670
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book