Search results

 1. Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová, Martin Mierka
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000 Mierka Martin ; 034000
  Measurement 2019 : . S. 258-261
  LabVIEW remote access measurement web service
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8779972
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Design of control education interactive examples via web service for OpenModelica / aut. Katarína Žáková, Michal Čech
  Žáková Katarína ; 030400  Čech Michal
  CONTROLO 2018 : . S. 242-246
  computer based education web service OpenModelica WebGL model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Scilab based interactive online application for 1st order plant control / aut. Katarína Žáková, Mikuláš Huba
  Žáková Katarína ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400
  EDUCON 2017 : . S. 1797-1801
  web service Scilab ScicosLab feedforward control interactive education
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7943093/
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Inovatívne využitie malých výpočtových zariadení
  Lenčucha Andrej ; I  Tomša Marek (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88136
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Možnosti využitia internetových aplikácií na diaľkový zber a správu údajov
  Ujmiak Rastislav ; E  Mišota Branislav (Thesis advisor) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 83 s príl.
  kybernetika Cybernetics web service data collection real-time zber údajov webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Modelovací nástroj pre vytváranie webových aplikácií
  Ustaník Michal ; E  Marček Stanislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 49 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web service webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77877
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Informačné systémy na elektronickú preskripciu liekov
  Ruman Andrej ; E  Balogh Štefan (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 71 s 6 príl.
  Applied Infromatics web service webová služba SOA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Webslužba pre manažovanie audio záznamov
  Bado Dávid ; I300  Pálfy Juraj (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 47 s príl.
  informatika Informatics web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65132
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Publikácia vybraných geoúdajov vo webovom prostredí
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  geodata geoportal geoportál geoúdaje infraštruktúra pre priestorové informácie infraštruktúra priestorových dát performance testing Spatial Data Infrastructure web service webové služby záťažové testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza zdrojov geopriestorových informácií protipovodňovej ochrany dostupných v prostredí WEBU
  Kliment Tomáš  Gálová Linda ; V130 Ďuračiová Renata ; V130 Fencík Róbert ; V210
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.45
  flood protection geopriestorové údaje geospatial data metadata metadáta ochrana pred povodňami web service webové služby
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article