Search results

 1. Soil-water storage predictions for cultivated crops on the Záhorská Lowlands
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Minarič Peter
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 24, no. 2 (2016), s. 31-40
  soil water storage prediction climate change
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Diagnostika vodného režimu rôznych ekosystémov
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Minarič Peter ; 010160 Skalová Jana ; 010160 Vitková Justína
  Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : . S. 179-186
  soil water regime ecosystems soil water storage hydrolimits precipitation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Analýza vodného režimu pôdy pod vybraným porastom
  Jarabicová Miroslava ; V160 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 266-270
  soil water storage soil water regime precipitation mathematical model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Prognóza zmien zásoby vody v pôde pre rôzne porasty
  Látková Tamara ; V160  Skalová Jana (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning soil water storage soil water regime mathematical modelling vodný režim pôdy klimatická zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100638
  diplomová práca
  book

  book

 5. Diagnosis of the impact of the Gabčíkovo water project on soil water regime in the surroundings
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Pásztorová Mária Vitková Justína Minarič Peter ; 010160
  Acta horticulturae et regiotecturae : . Roč. 17, č. 2 (2014), s. 48-51
  Gabčíkovo waterwork soil water regime groundwater level precipitation soil water storage
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Application of support vector machines for soil water storage modelling
  Pásztorová Mária  Minarič Peter ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.107-121
  groundwater level hladina podzemných vôd soil water storage SVM SVM zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Climate change and changes in soil water storage in the locality of Poiplie (abstract)
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160 Minarič Peter ; V160
  HydroCarpath International Conference Catchment Process in Regional Hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian drainage Basins. : . s.26
  climate changes klimatická zmena mokrade soil water storage wetland zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 8. Možný vplyv klimatickej zmeny na zásoby vody v pôde pri pestovaní bazy čiernej a jačmeňa jarného
  Vitková Justína  Štekauerová Vlasta Skalová Jana ; V160
  Voda, půda a rostliny [elektronický zdroj] : . s.[7]s.
  climate changes climate model klimatická zmena klimatický model matematické modelovanie mathematical modelling soil water regime soil water storage vodný režim pôdy zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 9. Changes in soil water storage due to climate change (poster).
  Vitková Justína  Štekauerová Vlasta Skalová Jana ; V160
  Növénytermelés . Vol. 62 (2013), s.[1] p.
  climate changes klimatické zmeny matematické modelovanie mathematical modelling soil water storage zásoba vody v pôde
  článok z periodika
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 10. Developments in climate and soil water storage in the locality of Poiplie.
  Pásztorová Mária 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s.1-8
  climate changes klimatická zmena matematické modelovanie mathematical modelling mokrade soil water storage wetland zásoba vody v pôde
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article