Search results

 1. Využitie monitoringu pri simulácii vodného režimu pôdy
  Jarabicová Miroslava ; 010160 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  zásoba vody v pôde vodný režim pôdy matematický model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Zhodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na zásobu vody v pôde pre vybrané porasty v lokalite Poiplie
  Látková Tamara ; V160  Skalová Jana ; V160 Pásztorová Mária
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, č. 2 (2014), s. 338-345
  klimatická zmena vodný režim pôdy zásoba vody v pôde prírodné pomery v oblasti Poiplie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Application of support vector machines for soil water storage modelling
  Pásztorová Mária  Minarič Peter ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.107-121
  groundwater level hladina podzemných vôd soil water storage SVM SVM zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Climate change and changes in soil water storage in the locality of Poiplie (abstract)
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160 Minarič Peter ; V160
  HydroCarpath International Conference Catchment Process in Regional Hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian drainage Basins. : . s.26
  climate changes klimatická zmena mokrade soil water storage wetland zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 5. Možný vplyv klimatickej zmeny na zásoby vody v pôde pri pestovaní bazy čiernej a jačmeňa jarného
  Vitková Justína  Štekauerová Vlasta Skalová Jana ; V160
  Voda, půda a rostliny [elektronický zdroj] : . s.[7]s.
  climate changes climate model klimatická zmena klimatický model matematické modelovanie mathematical modelling soil water regime soil water storage vodný režim pôdy zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Changes in soil water storage due to climate change (poster).
  Vitková Justína  Štekauerová Vlasta Skalová Jana ; V160
  Növénytermelés . Vol. 62 (2013), s.[1] p.
  climate changes klimatické zmeny matematické modelovanie mathematical modelling soil water storage zásoba vody v pôde
  článok z periodika
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 7. Developments in climate and soil water storage in the locality of Poiplie.
  Pásztorová Mária 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s.1-8
  climate changes klimatická zmena matematické modelovanie mathematical modelling mokrade soil water storage wetland zásoba vody v pôde
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Vplyv zmeny manažmentu na vodný režim pôdy
  Jarabicová Miroslava ; V160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.210-216
  groundwater level hladina podzemných vôd mokrade peatland rašelinisko soil water regime soil water storage vodný režim pôdy wetland zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Vplyv vodného diela Gabčíkovo na vodný režim pôd
  Pásztorová Mária  Vitková Justína Jarabicová Miroslava ; V160 Nagy Viliam
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.14, č. 2 (2013), s.429-436
  Gabčíkovo waterwork ground water level hladina podzemných vôd precipitation soil water regime soil water storage vodné dielo Gabčíkovo vodný režim pôdy zásoba vody v pôde zrážky
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Diagnostika vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vodný režim pôd v okolí
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160
  Veda mladých 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.275
  Gabčíkovo - Nagymaros groundwater level hladina podzemných vôd precipitation soil water regime soil water storage vodné dielo Gabčíkovo vodný režim pôdy zásoba vody v pôde zrážky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article