Search results

 1. Informačné systémy vo verejnej hromadnej doprave - požiadavky a trendy
  Braniš Marek ; 010120 
  XX. Dopravně - inženýrské dny. Mobilita a logistika ve městech a regionech budoucnosti : . CD-ROM, s. 72-78
  informačné systémy information systems verejná hromadná doprava municipal public transportation motorové vozidlá vehicles
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Míľniky výpočtovej techniky na Slovenskej technickej univerzite : 1962 - 2017 / aut. Pavol Horváth
  Horváth Pavol 
  1. vydanie
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve Spektrum, 2018 . - 222 s.
  ISBN 978-80-227-4791-2
  výpočtová technika Fakulta informatiky a informačných technológií STU dejiny informatiky počítačové siete počítače informačné systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  FEI0100
  SJF0100
  MTF0100
  book

  book

 3. Integrated system for risk assessment / aut. Richard Kuracina
  Kuracina Richard ; 065200 
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . - 116 s.
  ISBN 978-80-7380-710-8
  Management rizikový riziková analýza informačné systémy
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF20100
  book

  book

 4. Budovanie územne orientovaných informačných systémov
  Chalachanová Faixová Jana ; V130 
  Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  GIS GIS informačné systémy information system
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Návrh opatrení v oblasti riadenia výrobných a nevýrobných tokov a zásob v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Hrušovský Jakub ; M  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stock informačné systémy výrobný tok zásoby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78912
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Systémová aplikácia IS/IT vo vodárenskej spoločnosti
  Gálik Marek ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering SWOT analysis informačné systémy vodárenská spoločnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94458
  diplomová práca
  book

  book

 7. Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems : Modeling with UML, OCL, and IFML
  Wazlawick Raul Sidnei 
  Amsterdam : Elsevier, Morgan Kaufmann, 2013 . - 348 s
  ISBN 978-0-12-418673-6
  objektovo orientované modelovanie informačné systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Možnosti tvorby osobných informačných systémov pre technológie povrchových úprav a obrábania
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; M6000 Kleinedler Peter ; M250
  55. medzinárodná galvanická konferencia : . s.72-77
  informačné systémy technológie povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 9. Automatizácia tvorby integračných riešení v prostredí Mule ESB
  Bahno Juraj ; I200  Mederly Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 54 s príl.
  informačné systémy Information Systems integration integrácia aplikácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81320
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Použitie multiagentového systému pri tvorbe univerzitného rozvrhu
  Baláž Marcel ; I300  Galbavý Miroslav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s príl
  informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81237
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book