Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus29009^"
 1. The effect of flow regime on navigation near the Water Structure
  Palkovičová Andrea ; 010170 
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 509-517
  mathematical modelling the flow parameters waterways vector field of flow mode movement of vessels Hydraulic Structure Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Simulation of flow mode at the area of lock cuts
  Palkovičová Andrea ; V170  Možiešik Ľudovít ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2014 : . CD-ROM, s. 4-10
  lock cut mathematical modelling waterways vessels
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Výskum v programe rozvoja vodných ciest na Slovensku
  Palkovičová Andrea ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Danube River Dunaj lock chambers plavebné komory Váh Váh river vodné cesty vodné dielo water structure waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  article

  article

 5. Water level regime for different variants of the navigable "Zemplín Waterway".
  Cabadaj Roman ; V170  Královič Oliver ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.53-55
  fairway parameters hladinový režim matematické modelovanie mathematical modelling parametre plavebnej dráhy vodné cesty water level regime waterways
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Approaches to the flood-control measures in the major slovak rivers in the past and present
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.684-691
  waterways
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Rejdy plavebných komôr na splavnených vodných tokoch
  Možiešik Ľudovít ; V170  Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 113 s
  ISBN 978-80-227-3847-7
  rejda vodná cesta vessels roadstead waterways plavidlo
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  Rejdy plavebných komôr na splavnených vodných tokoch

  book

 8. Hydrotechnické stavby : Hate,Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty,Vodné elektrárne a využitie vodnej energie
  Možiešik Ľudovít ; V170  Dušička Peter ; V170 Šulek Peter ; V170
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 203 s
  ISBN 978-80-227-3656-5
  waterways water structure hydropower plant vodné stavby vodná elektráreň vodné cesty
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF12080
  Hydrotechnické stavby

  book

 9. Slovenská časť Zemplínskej vodnej cesty
  Možiešik Ľudovít ; V170  Šulek Peter ; V170
  Vodní cesty a plavba . č. 1 (2011), s.14-16
  vodné cesty Interreg IIIA Bodrog waterways Interreg IIIA Bodrog river
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Stanovenie hladinového režimu pre rôzne varianty splavnenia "Zemplínskej vodnej cesty"
  Cabadaj Roman ; V170  Šulek Peter ; V170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, Špeciálne číslo (2011), s.33-39
  fairway parameters hladinový režim matematické modelovanie mathematical modelling parametre plavebnej dráhy vodné cesty water level regime waterways
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.