Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus29067^"
 1. Hodnotenie a preukázanie budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2017 : . CD-ROM, s. 71-75
  dodaná energia budova
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Prevádzkové hodnotenie energetickej hospodárnosti rodinného domu
  Ingeli Rastislav ; 010180 
  Vykurovanie 2015 : . CD-ROM, s. 53-57
  dodaná energia potreba energie spotreba energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vyhodnotenie dvojročnej prevádzky nízkoenergetického bytového domu
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Tepelná ochrana budov . Roč. 15, č. 5 (2012), s.3-6
  delivered energy dodaná energia heating ventilation vetranie vykurovanie
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Energetická hospodárnosť budovy vyjadrená primárnou energiou
  Chmúrny Ivan ; V180 
  TZB Haustechnik . Roč.19, č.5 (2011), s.14-16
  budova building delivered energy dodaná energia obnoviteľné zdroje renewable energy sources
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Požiadavky tepelnej ochrany budov pri očakávaných zmenách právnych a technických predpisov
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Porotherm 2011 : . s.nestr.
  delivered energy dodaná energia pasívny dom passive houses požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Energetická certifikácia - súčasný stav a vzťah k cene nehnuteľnosti
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Konštrukcie pozemných stavieb 2010.Budovy na bývanie - obalové konštrukcie : . s.11-14
  dodaná energia energy delivered evaluation hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Princípy energetickej certifikácie budov na bývanie
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Almanach znalca . Roč. 8, č. 3 (2009), s.10-12
  budova building delivered energy dodaná energia energetická certifikácia energy certification
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.