Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2919^"
 1. Implementation of the selected principles of the fuzzy set theory into spatial database system and GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 627-634
  fuzzy množiny fuzzy sets GIS GIS modelovanie neistoty priestorová databáza spatial database SQL uncertainty modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Priestorové databázy a analýza možností ich rozšírenia o spracovanie neurčitosti v GIS
  Pálka Daniel ; V  Ďuračiová Renata (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial analysis fuzzy logika fuzzy množiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93090
  diplomová práca
  book

  book

 3. Coarsening of fuzzy sets
  Bodjanova Slavka  Kalina Martin ; V220
  SISY 2013 : . s.51-56
  approximation aproximácia coarser images defuzzification defuzzifikácia fuzzy množiny fuzzy sets hrubšie obrazy specificity špecificita
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Selected mathematical principles of archaeological predictive models creation and validation in the GIS environment
  Lieskovský Tibor ; V130  Ďuračiová Renata ; V130 Karell Lukáš ; V130
  Interdisciplinaria Archaeologica . Vol. 4, Iss. 2 (2013), s.33-46
  archaeological predictive modelling archeologické predikčné modelovanie fuzzy množiny fuzzy set GIS GIS priestorová archeológia spatial archaeology
  http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2013-02-lieskovsky_onlinefirst.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Choquet integrals and T-supermodularity
  Kalina Martin ; V220  Manzi Maddalena Mihailović Biljana
  Intelligent Systems: Models and Applications. : . s.61-75
  fuzzy measure fuzzy miera fuzzy množiny fuzzy sets Choquet integral Choquetov integrál triangular norm triangulárna norma T-supermodularita T-supermodularity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Querying uncertain data in geospatial object-relational databases using SQL and fuzzy sets
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 4 (2013), s. 1-12
  fuzzy množiny fuzzy sets GIS GIS priestorová databáza spatial database
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Vplyv voľby agregačného operátora na výsledný archeologický predikčný model vytvorený v GIS
  Ďuračiová Renata ; V130  Lieskovský Tibor ; V130
  Počítačová podpora v archeológii 12 : . s.32
  aggregation operator agregačné operátory archeological predictive model archeologický predikčný model fuzzy množiny fuzzy set GIS GIS neurčitosť priestorových dát spatial data uncertainty
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Validácia archeologických predikčných modelov vytvorených pomocou fuzzy množín v prostredí GIS
  Karell Lukáš ; V130  Lieskovský Tibor ; V130 Ďuračiová Renata ; V130
  Kartografické listy . Roč. 20, č. 2 (2012), s.25-35
  archeological predictive model archeologický predikčný model fuzzy množiny fuzzy set modelovanie neurčitosti uncerntainty modelling validácia validation
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Modelovanie rôznych foriem neurčitosti v GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.42
  fuzzy množiny fuzzy set GIS GIS neurčitosť spatial data SQL
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
  Ďuriška Milan ; E  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - nestr
  Aplikovaná informatika Applied Informatics fuzzy množiny inteligentné systémy vnorené systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77940
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.