Search results

Records found: 103  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30114^"
 1. Šachtové vtokové objekty MVE
  Dušička Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Michal ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [4] s.
  malá vodná elektráreň šachtový vtokový objekt hydraulické straty rýchlostné pole
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Výskum šachtových vtokových objektov
  Dušička Michal ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 630-635
  šachtový vtokový objekt malá vodná elektráreň vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Pit Intake Structures
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2015 : . CD-ROM, s. 44-48
  šachtové vtokové objekty malá vodná elektráreň hydroenergetický potenciál
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Projekt malej vodnej elektrárne pre vybranú lokalitu
  Nagy Alfréd ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 79 . - 68 s CD-ROM
  Elektroenergetika Power Engineering water turbine small hydro power plant malá vodná elektráreň vodné turbíny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92438
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Využitie 1-D simulácií pre posúdenie návrhu malej vodnej elektrárne
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 14-17
  assessment design malá vodná elektráreň návrh posúdenie small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Malá vodná elektráreň
  Sluka Igor ; J  Knížat Branislav (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 44
  energetické strojárstvo Power Engineering water wheel elektrický generátor malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Confrontation of the research on the Dobrohošť SHPP and its operation after its construction
  Rumann Ján ; V170 
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 183-190
  fyzikálny výskum vtokový objekt matematické modelovanie malá vodná elektráreň hydraulický výskum mathematical modelling small hydropower plant physical research intake structure hydraulic research
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 898-903
  malá vodná elektráreň genetické algoritmy optimalizácia prevádzky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. book

  book

 10. Variantný návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu na vybranej vodnej stavbe.
  Pompáš Lukáš ; V  Cabadaj Roman (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 946
  malá vodná elektráreň sklz plavidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101444
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.