Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30596^"
  1. Ročenka regionálneho rozvoja 2021. RRT! regionálny rozvoj teraz / zost. Anton Marcinčin, Csabay Jakub ; rec. Duleba Alexander, Csabay Jakub, Kahanec Martin
    Marcinčin, Anton, (Compiler) Csabay Jakub (Compiler) Duleba Alexander (rec.) Csabay Jakub (rec.) Kahanec Martin (rec.)
    1. vydanie
    Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - 92 s. 400 ks
    ISBN 978-80-227-5169-8
    regionálny rozvoj územné plánovanie miest participatívne plánovanie financovanie
    zborník
    (1) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR0100
    Ročenka regionálneho rozvoja 2021

    book

  2. Landscape as Urbanism : A General Theory / aut. Charles Waldheim
    Waldheim Charles 
    1. vydanie
    New Jersey : Princeton University Press, 2016 . - 205 s.
    ISBN 9780691167909
    mestská zeleň krajinná architektúra a krajinné plánovanie mestský urbanizmus územné plánovanie miest
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR0100
    book

    book

  3. Hot to Cold : An odyssey of architectural adaptation / ed. Bjarke Ingels
    Ingels, Bjarke (Editor)
    Taschen GmbH 2015 . - 712 s.
    ISBN 978-3-8365-5739-9
    urbanizmus sídiel contemporary urbanism územné plánovanie miest urban planning vývoj stavby miest súčasná architektúra contemporary architecture
    obrazová publikácia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR0100
    Hot to Cold

    book

  4. Obmedzovanie zločinnosti architektonickými prostriedkami / aut. Lucia Benkovičová ; rec. Jiří Šindlar, Darina Havrlentová, Miroslav Kelemen
    Benkovičová Lucia ; 052120  Šindlar Jiří (rec.) Havrlentová Darina (rec.) Kelemen Miroslav (rec.)
    1. vyd.
    Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 273 s.
    ISBN 978-80-227-4349-5
    CPTED Prevention through environmental design prevencia zločinnosti bezpečné prostredie DOC designing out crime bezpečnosť územné plánovanie miest navrhovanie budov rizikové objekty elektronické zabezpečovacie systémy Bratislava Devínska Nová Ves kriminalita na Slovensku formálny dozor osvetlenie urbanizmus sídiel
    monografia
    AAB - Scientific monography issued in home editorships
    V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
    (5) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR2100
    Obmedzovanie zločinnosti architektonickými prostriedkami

    book

  5. Das Geschäft mit der Stadt : Zum Verhältnis von Ökonomie, Architektur und Stadtplanung / ÖGfA

    Basel : Birkhäuser, 2015
    ©2015 . - 1 online resource
    ISBN 9783035603682
    urbanism city planning public participation participácia mestský urbanizmus urbanistická ekonomika architektúra územné plánovanie miest
    The current issue of the journal UmBau examines the interconnections between the economy and urban planning and seeks alternatives to current planning imperatives. Are there private alternatives to public financing of public buildings and spaces? What are the implications of public responsibility for urban planning, and how is this responsibility fulfilled? These are interdisciplinary questions.
    https://doi.org/10.1515/9783035603682
    https://www.degruyter.com/doc/cover/9783035603682.jpg
    e-book
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR0100
    book

    book

  6. Trnava - mesto kultúrneho aj ekonomického potenciálu
    Jakušová Martina  Heinrichová Miriam ; A7170
    Urbanita . Roč.25, č.1 (2013), s.s 52-55
    Trnava územné plánovanie miest doprava rekreácia
    článok z periodika
    BDF - Scientific works in others home magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  7. The Urban Design Reader / Ed by M. Larice, E. Macdonald
    2. vyd
    London : Routledge, 2013 . - 660 s
    ISBN 978-0-415-66808-8
    city planning územné plánovanie miest
    príručka
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR1000
    book

    book

  8. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Koncepce krajiny. : Konference AUÚP, Český Těšín 8.-9.11 2012 a Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012, Česká republika
    1.vyd.
    Brno : Ústav územního rozvoje, 2013 . - 86 s
    ISBN 978-80-87318-23-2
    územné plánovanie miest regulácia výstavby
    zborník
    (1) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR0100
    SVF0200
    book

    book

  9. O koncepciách, stratégii a realite : rozhovor
    Bacová Andrea ; A1110  Plencnerová Jela Hrdý Vladimír ; R2020 Alexy Andrej ; A4140
    Arch . Roč.17, č.3 (2012), s.14-17
    územné plánovanie miest Bratislava
    článok z periodika
    GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
    I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  10. Člověk, stavba a územní plánování 6 : květen 2012, Praha
    Štréblová Hronovská Kateřina (rec.) 
    Praha : ČVUT, 2012 . - 231
    ISBN 978-80-01-05025-5
    územné plánovanie miest bývanie hustota bývania brownfields nett density urbanization
    zborník
    (5) - článok
    book

    book