Search results

 1. Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov : dát. obhaj. 26.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Gallo Ondrej ; E050  Juhás Gabriel (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 440 . - 95 s AUTOREF. 2014, 20 s.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112070
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Kryptoanalýza prúdových šifier : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Hromada Viliam ; E050  Vojvoda Milan (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 440 . - 67 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics prúdové šifry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94292
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Analýza a klasifikácia prevádzky komunikačných sietí : dát. obhaj. 26.8.2014
  Zelina Milan ; E050  Oravec Miloš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 440 . - 97 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics classification klasifikácia strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71563
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Prúdová šifra RC4
  Ižold Andrej ; E  Hromada Viliam (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 34 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77976
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Metódy dohody o kľúči v mnohoúčastníckej komunikácii
  Grúber Marián ; E  Nemoga Karol (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 41 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65664
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Padding Oracle Attacks
  Pivarník Ján ; E  Zajac Pavol (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 32 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93319
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Tvorba webových aplikácií využitím PHP
  Sabol Peter ; E  Žiška Milan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 34 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics HTML5
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88732
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Chybová analýza prúdovej šifry s časovým riadením
  Račko Richard ; E  Hromada Viliam (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 34 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88723
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Algoritmizácia určenia minimálnych množín lineárne závislých riadkov matice
  Dobročka Pavol ; E  Volauf Peter (Thesis advisor) ; E170
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 32 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics MATLAB MATLAB algorithm matrix MATLAB MATLAB algoritmus matica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88586
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Bezpečnostná analýza a riadenie rizík v malom podniku
  Žúborová Marcela ; E  Kostrecová Eva (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 87 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics risk management information security riadenie rizík informačná bezpečnosť analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77905
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book