Search results

 1. Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
  Bobák Marek ; V  Koleková Yvonna (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering resistance stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108412
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Železničný most v Trenčíne - návrh a posúdenie spodnej stavby
  Dovičič Juraj ; V  Paulík Peter (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforcement lower structure bridge spodná stavba vystuženie most
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100796
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vysúvaný most v Nitre - statická analýza hornej stavby
  Kruľák Ján ; V  Paulík Peter (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101035
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
  Červenka Tomáš ; V  Halvoník Jaroslav (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforced concrete výstuž vystužený betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91353
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Rozhľad na cestných komunikáciách
  Jelínek Filip ; V  Kapusta Vladimír (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112009
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Statická analýza nosných stien použitím numerických metód
  Briatka Peter ; V  Dický Jozef (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stress napätia metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91151
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Priestorový vzper centricky tlačených prútov
  Paluš Dominik ; V  Kováč Michal (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91517
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Szabó Alexander ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91498
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
  Chalupková Karina ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102832
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rôzne typy väzníc a vhodnosť ich použitia
  Bogyo Marek ; V  Štujberová Magdaléna (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91184
  bakalárska práca
  book

  book