Search results

 1. Curlingová hala v Bratislave
  Farkašová Alena Alika ; V  Sógel Kristián (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering curling curling norma curling curling hala
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91939
  diplomová práca
  book

  book

 2. Predpätý monolitický most na rychlostnej ceste R1
  Petková Viktória ; V  Halvoník Jaroslav (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering concrete prestressing bridge most letmá betonáž predpätie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100769
  diplomová práca
  book

  book

 3. Porovnanie hodnôt kritických momentov podľa približných vzťahov s presnými hodnotami, s uvážením rôznych okrajových podmienok uloženia prúta.
  Brzáčová Miriam ; V250  Koleková Yvonna (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100734
  diplomová práca
  book

  book

 4. Predpätý monolitický most na diaľnici D1
  Kubiš Ján ; V  Halvoník Jaroslav (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering prestressed bridge letmá betonáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100814
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
  Bobák Marek ; V  Koleková Yvonna (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering resistance stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108412
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Statická analýza stropnej dosky administratívneho centra CBC
  Liday Dávid ; V  Paulík Peter (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering shear reinforcement punching šmyková výstuž pretlačenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94514
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Szabó Alexander ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91498
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Staticko-dynamická analýza polyfukčnej budovy
  Baran Martin ; V  Ivánková Oľga (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering static and dynamic analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101404
  diplomová práca
  book

  book

 9. Rekonštrukcia úseku cesty II/580 Horný Pial - Lok v km 31,250 - 33,300
  Hrabovský Marek ; V  Bačová Katarína (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering diagnostics reconstruction rekonštrukcia diagnostika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100745
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vysúvaný most v Nitre - statická analýza hornej stavby
  Kruľák Ján ; V  Paulík Peter (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101035
  diplomová práca
  book

  book