Search results

 1. SEO-optimalizácia pre vyhľadávače
  Hano Patrik ; M  Bezák Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 43s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78804
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh webovej aplikácie pre bankový dom
  Dobrucká Mária ; M  Bezák Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 50s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry database system information system informačný systém databázový systém UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101965
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh pracoviska s logickým relé na podporu výučby predmetu TPAR
  Šuran Marcel ; M  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 43s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Pracovisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87353
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh pracoviska s PLC S7-300 pre podporu výučby predmetu TPAR
  Miklóš Andrej ; M  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 65s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87507
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh a realizácia systému na platforme Android určeného na detekciu prekážok v priestore
  Brišiak Martin ; M  Németh Martin (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 41s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87255
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie Houghovej transformácie pre rozpoznávanie znakov
  Sokol Pavol ; M  Ondriga Ľuboš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 33s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry algorithm C# algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112632
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a realizácia informačného systému pre firmu na výrobu reklamných produktov
  Gula Matej ; M  Juhásová Bohuslava (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 50s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87237
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh webovej aplikácie využitím architektúry MVC
  Mišuta Andrej ; M  Bezák Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 43s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry MySQL UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87234
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Softvérové možnosti extrakcie čŕt tváre
  Klena Miroslav ; M  Zahradníková Barbora (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 40s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry PCA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87475
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a implementácia aplikácie na výpočet plošných obsahov pomocou generátora náhodných čísel
  Duľa Tomáš ; M  Palumbíny Oleg (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 37s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry application area plošný obsah C# aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87347
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book