Search results

 1. Analýza konfliktov grafických objektov v priestore
  Hireš Lukáš ; M  Kebísek Michal (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 35s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87509
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Animácia interaktívneho mechatronického systému
  Pápay Lukáš ; M  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 46s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Mechatronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87372
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie
  Racková Lenka ; M  Abas Marcel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 51s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Laplace transformation linear differential equation Laplaceova transformácia C#
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87329
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Informačný systém lekárenského zariadenia
  Čambál Martin ; M  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 61s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry database information system databáza UML informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105888
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Informačný systém na podporu procesu prepravy vyhoretého jadrového paliva
  Václavová Andrea ; M  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 78s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry C# UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87495
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Softvérové možnosti extrakcie čŕt tváre
  Klena Miroslav ; M  Zahradníková Barbora (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 40s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry PCA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87475
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a implementácia riadenia servomotora pomocou PLC B&R PP65
  Toporcer Matúš ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 56s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87805
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a implementácia riadenia krokového motora dvojosového suportu
  Horváth Dušan ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 47s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry servomotor stepper motor krokový motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95863
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a implementácia aplikácie na výpočet plošných obsahov pomocou generátora náhodných čísel
  Duľa Tomáš ; M  Palumbíny Oleg (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 37s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry application area plošný obsah C# aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87347
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie Kinect ako prostriedku pre spracovanie informácii o človeku
  Sorád Michal ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 31s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry sensor detection detekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87398
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book