Search results

 1. Výpočet štatistiky pokrytia porúch v digitálnom systéme
  Protuš Peter ; I  Siebert Miroslav (XXX) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 48 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88046
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Spracovanie obrazu na platforme Texas Instruments
  Mazag Ján ; I100  Dado Boris (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 74 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101041
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Dynamické metódy riadenia premávky v MPLS sieťach
  Obetko Jakub ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 167 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks VPN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101049
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Analýza a riadenie spotreby energie vnorených systémov so sieťovou komunikáciou
  Sekeráš Marián ; I100  Krajčovič Tibor (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 71 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks power consumption vnorené systémy spotreba energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101070
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Zabezpečenie poslednej míle DNS pomocou DNSSEC
  Števko Adam ; I100  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks DNS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101082
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Systém zabezpečujúci smerovanie s ohľadom na kvalitu služieb
  Zelenaj Roman ; I100  Kotočová Margaréta (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 77 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks routing quality of service smerovanie kvalita služieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101100
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Mobilná aplikácia uvedomujúca si spotrebu
  Trybulová Natália ; I  Tvarožková Mária (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks power consumption spotreba energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88263
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Optimalizácia toku dát v sieťach s vysokou redundanciou
  Čechvala Martin ; I100  Hrubý Martin (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks redundancy redundancia počítačové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100973
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Automatický generátor funkčných testov procesorov
  Ignačák Miroslav ; I100  Hudec Ján (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 54 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks genetic algorithm SBST generovanie testov genetický algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101002
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Univerzálna platforma pre ovládanie multimediálnych zariadení
  Krnáčová Zuzana ; V  Kotuliak Ivan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 62 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks WebRTC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91256
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book