Search results

 1. Stanovenie kritických parametrov extrúzie nízkogramážnych rúrok z polyolefínov a polyvinylchloridu
  Polakovič Filip ; M1000  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 57s CD
  Materials Engineering rheology polypropylene reológia polyvinylchlorid polypropylén
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99564
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vývoj kompozitných materiálov s kovovou matricou spevnených časticami hornín pre aplikáciu zvýšenia stability stien vrtov
  Kollarovičová Andrea ; M1000  Gebura Marek (Thesis advisor) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 127s CD
  Materials Engineering composite material kompozitný materiál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99646
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štúdium lomových povrchov a rázovej húževnatosti ochladzovaných vzoriek z ocele S460MC
  Sabová Dagmara ; M  Hazlinger Marián (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 49s CD
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99756
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium interakcie ocele AISI 304L a ARMCO s taveninou ZnSn
  Babinec Martin ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 63s CD
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99710
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analysis of Zn-based coating alloys
  Gondek Ján ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 64s CD
  Materials Engineering microstructure mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99693
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza vybraných typov vysokotvrdých povlakov vyhotovených procesom LARC
  Tančibok Filip ; M  Sahul Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 43s CD
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87733
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440 : dizertačná práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 671 . - 83s CD + autoreferát
  Materials Engineering electron microscopy zvarový kov elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75638
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zŕn na precipitáciu sekundárnych fáz v austenitických koróziivzdorných oceliach : dizertačná práca
  Kocsisová Edina ; M1000  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 671 . - 121s CD + autoreferát
  Materials Engineering precipitation austenitic stainless steel precipitácia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91426
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Štúdium fázových rovnováh v systéme AlPdNi
  Buček Martin ; M  Drienovský Marián (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2014 ; Degree program : 665 . - 44s CD
  Materials Engineering complex metallic alloy komplexné kovové zliatiny fázová rovnováha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87698
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov niklovej zliatiny A 263
  Sobota Ľuboš ; M  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 50s CD
  Materials Engineering welded joints hardness precipitation welding zváranie tvrdosť precipitácia niklové zliatiny zvarový spoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87742
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book