Search results

 1. Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
  Fridrichová Alena ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactivity rádioaktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98521
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komplexný audit BOZP vo vybraných stavebných objektoch
  Halenárová Simona ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident audit úrazovosť pracovný úraz
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98601
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Možnosti využitia termogravimetrie pre pôdne analýzy
  Lelák Maroš ; M  Rantuch Peter (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 670 . - 62s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermogravimetry thermal analysis termická analýza termogravimetria pôda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98721
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Bezpečnostné predpisy a značenia v turistickom stredisku
  Rigová Gabriela  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 89s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety technické normy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104150
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Možné ohrozenia zamestnancov bánk a eliminácia rizík
  Ronda Róbert ; M  Tomáš Pavol (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk fire protection riziko civilná ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Výroba bionafty z odpadového oleja
  Šroba Tomáš ; M  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biodiesel bionafta
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98594
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Komplexné hodnotenie bezpečnosti vo vybranom podniku
  Mikulová Monika ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis safety bezpečnosť analýza audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98314
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prepojenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systému manažérstva kontinuity činností v integrovanom manažérskom systéme
  Král Lukáš ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 112s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98785
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výroba a možnosti využitia vodíkového generátora ako alternatívneho pohonu
  Ondrejička Marián ; M  Fiala Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 76s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety energy hydrogen energie vodík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103269
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza bezpečnostných opatrení pri distribúcii zemného plynu
  Boroš Tomáš ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 106s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety measures bezpečnostné opatrenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98783
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book