Search results

Records found: 347  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30857^"
 1. Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
  Polák Erik ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 59s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux cone calorimeter tepelný tok kónický kalorimeter
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104483
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
  Perlák Maroš ; M  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98730
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Kačíková Lenka ; M  Čekan Pavol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment bezpečnosť analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98456
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium reakcií penového polystyrénu na pôsobenie tepelného toku
  Števík Igor ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux tepelný tok penový polystyrén
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98527
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
  Kalužová Martina ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98457
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
  Steinhübel Samuel ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 65s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident conditions energy analysis podmienky otázky riziko bariéry energia analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98712
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Označovanie a kontrola bezpečnosti potravín
  Zavadanová Martina ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 107s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety food safety kvalita potravín
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98661
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Možné ohrozenia zamestnancov bánk a eliminácia rizík
  Ronda Róbert ; M  Tomáš Pavol (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk fire protection riziko civilná ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výroba bionafty z odpadového oleja
  Šroba Tomáš ; M  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biodiesel bionafta
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98594
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Posúdenie vplyvu starnutia penotvorných koncentrátov na ich vybrané vlastnosti
  Zabáková Monika ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety viscosity hustota viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98497
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.