Search results

Records found: 331  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30871^"
 1. The influence of software design representation on the design communication of teams with diverse personalities / aut. Rodi Jolak, Maxime Savary-Leblanc, Manuela Dalibor, Juraj Vincúr, Regina Hebig, Xavier Le Pallec, Michel R. V Chaudron, Sébastien Gérard, Ivan Polášek, Andreas Wortmann
  Jolak Rodi  Savary-Leblanc Maxime Dalibor Manuela Vincúr Juraj ; 070200 Hebig Regina Le Pallec Xavier Chaudron Michel R. V. Gérard Sébastien Polášek Ivan Wortmann Andreas
  MODELS'22 . S. 255-265
  Software Engineering software design personality traits Communication
  https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3550355.3552398
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. The Proposal of Customized Convolutional Neural Network Using for Image Blur Recognition / aut. Dmitrii Borkin, Martin Németh, Andrea Némethová
  Borkin Dmitrii ; 066000  Németh Martin ; 066000 Némethová Andrea ; 066000
  Software Engineering Perspectives in Intelligent Systems: . S. 821-828
  convolutional neural networks image processing Software Engineering Computational methods
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-63322-6_69
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Comparison of two project oriented teaching models in computer science subjects as viewed by students / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin
  INTED 2020 : . S. 8747-8754
  innovation technology Research projects Software Engineering
  https://library.iated.org/view/MISUTOVA2020COM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Individual or group project assignment in business process modelling and software enginering courses? / aut. Martin Mišút, Mária Mišútová
  Mišút Martin  Mišútová Mária ; 066000
  Trends and Innovations in E-business, Education and Security (TIEES 2020) : . S. 56-64
  project assignment Software Engineering business process modelling teaching model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Preparing influence analysis of meteoparameters on production process / aut. Jela Abasová, Pavol Tanuška
  Abasová Jela ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000
  Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems : . S.109-120
  big data data mining Software Engineering
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047905464&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Preparing+influence+analysis+of+meteoparameters+on+production+process&st2=&sid=7c32ede470373e6a260278d11d3d76c6&sot=b&sdt=b&sl=84&s=TITLE-ABS-KEY%28Preparing+influence+analysis+of+meteoparameters+on+production+process%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91186-1_13
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. DDoS reflection attack based on IoT: A case study / aut. Marek Šimon, L Huraj, Tibor Horák
  Šimon Marek  Huraj L. Horák Tibor ; 066000
  Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems : . s.44-52
  computer graphics intelligent system Software Engineering
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048047285&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=DDoS+reflection+attack+based&st2=&sid=bc8eca0b43ccb64df35d9e7cce70e708&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE-ABS-KEY%28DDoS+reflection+attack+based%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
  Mihálik Matej ; I200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014 . - 69 s. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91281
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Optimalizácia spracovania veľkého objemu dát v gride
  Dorner Michal ; I200  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211 . - 51 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering MapReduce distribuované počítanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100979
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov
  Kostolanský Juraj ; I200  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211 . - 76 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering source code evolúcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101015
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Plánovanie úloh pre distribuovaný výpočtový systém
  Ujhelyi Matúš ; I300  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211 . - 63 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering plánovanie úloh distribuované systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101092
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book