Search results

 1. Uplatnenie záliatkov a jadier pri odstredivom odlievaní Zn odliatkov
  Polák Andrej ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 84s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry zinc centrifugal casting core pipe odstredivé odlievanie jadro zinok silikónová forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
  Vidlička Juraj ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 70s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry structure laser laser štruktúra pretavovanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Regenerácia formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín
  Sabo Ladislav ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 60s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry binder želatína formovacia zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99481
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na úroveň lesku pri plazmovom leštení odliatkov v elektrolyte
  Šebeň Peter ; M  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 62s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry electrolyte plasma lesk plazma leštenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99529
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium pórovitosti odstredivo odlievaných odliatkov
  Chmelíková Mária ; M  Bajčičák Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 65s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry porosity pórovitosť odstredivé odlievanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103426
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zmena mechanických vlastností formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín pri dlhodobom skladovaní
  Kučerák Patrik ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 64s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry tests bielkoviny spojivo skúšky formovacie zmesi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99701
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv vodného súčiniteľa FZ na báze sadra-anhydrid s podielom mletého kremeňa na tvrdosť a pevnosť v strihu
  Kostelný Martin  Belica Eugen (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012
  MTF ; . - 56s CD ROM
  shear strength anhydride tvrdosť vodný súčiniteľ anhydrid priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80795
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh vtokovej sústavy a postupu povrchovej úpravy umeleckého odliatku figurálnej plastiky aplikovaním technológie presného liatia
  Giertl Róbert ; M  Belica Eugen (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 81s CD ROM
  gating system priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91125
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Pevnostné vlastnosti formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín
  Maruškinová Zuzana ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012 . - 61 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry tests binder skúšky spojivo formovacie zmesi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67684
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
  Koyšová Dominika  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 79 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry carbides crystallization microstructure karbidy mikroštruktúra rýchlorezná oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book