Search results

 1. Využitie kavitácie a jej eróznych účinkov
  Kmentová Zuzana ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering Kavitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83213
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Hlavné zariadenia primárneho okruhu JE s tlakovodným reaktorom
  Chabreček Jozef ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83904
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. CFD analýza vzduchom obtekaného telesa
  Jančová Zuzana ; J  Bereznai Jozef (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering convection analysis CFD CFD analýza CFD CFD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Analýza stavu kondenzácie v kondenzátore parnej turbíny
  Konc Ľubomír ; J  Ridzoň František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83874
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh absorpčného tepelného čerpadla
  Belušík Boris ; J  Mlynár Peter (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89550
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Rozsah kontrol a skúšok vybraných energetických zariadení počas výstavby a uvádzania do prevádzky JE
  Ferenczyová Alexandra ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering test test skúška kontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83876
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
  Terek Dávid ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass biomass boiler steam turbine kotol na biomasu drevná štiepka biomasa parná turbína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91087
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh solárneho energetického systému pre rodinný dom v ostrovnej prevádzke
  Goda Martin ; J  Masaryk Michal (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering solar energy solárny kolektor slnečná energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89420
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Návrh kogeneračnej jednotky na zemný plyn
  Krchňáková Petra ; J  Molnár Vojtech (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering cogeneration cold heat zemný plyn kogeneračná jednotka kogenerácia teplo elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113313
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Optimalizácia tvaru komínovej rúry chladiaceho systému fotovoltických kolektorov
  Welnitzová Daniela ; J  Mlynár Peter (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering cooling chladenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113357
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book