Search results

 1. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tvorivosť v pedagogickom procese
  Vaľko Alexander  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 82s CD ROM
  motivation creativity tvorivosť motivácia metódy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie IKT v odbornej príprave žiakov
  Turňová Martina  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  computer literacy e-learning počítačová gramotnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92974
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
  Lovecký Štefan  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 57s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80892
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a rodičom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom
  Kováčiková Ľudmila  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 65 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects feedback teacher spätná väzba učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80829
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. SWOT analýza školy- vnútorné hodnotenie školy
  Macíková Alexandra  Szőköl Štefan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects SWOT analysis SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81079
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Výchovné problémy u detí zo znevýhodnených rodín
  Harabinová Zuzana ; M  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 93 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects rodina záškoláctvo sociálne prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81071
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Problematika šikanovania na škole
  Lovecká Alena ; M  Černáková Eleonóra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 57 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects agresor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80920
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh skvalitnenia systému rodinnej výchovy
  Račáková Diana ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 83 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Communication
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67712
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book