Search results

Records found: 353  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30892^"
 1. Skúmanie interakcie učiteľ - žiak vo vyučovaní
  Popa Mikuláš ; M  Tináková Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 79 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects interaction pedagogická komunikácia interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80859
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh riešenia tvorby e-learningových vzdelávacích materiálov pre výučbu technických predmetov pomocou vývojového prostredia BIKE
  Burian Štefan ; M  Svetský Štefan (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 80 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects knowledge e-learning education vzdelávanie vedomosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81138
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh základných informatických znalostí a zručností pre výučbu technických predmetov
  Široký Vladimír ; M  Svetský Štefan (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 62 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80999
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vzťahy medzi životným štýlom adolescentov a ich výkonmi v škole
  Borisová Blanka ; M  Novotná Soňa (Thesis advisor) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 85 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects diet životospráva kvalita života životný štýl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81092
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Problémy rómskych žiakov na stredných školách
  Koleničová Božena ; M  Lukačovičová Elena (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 63 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vzdelanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81141
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zanedbávanie školskej dochádzky študentov na stredných školách v Humennom
  Fedorová Eva ; M  Lukačovičová Elena (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81044
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania
  Backo Peter ; M  Krpálek Pavel (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 75 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects lifelong learning bariéry vzdelávanie dospelých celoživotné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80953
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
  Mesárošová Ivana ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 82 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80946
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese
  Fedor Marián ; M  Krpálek Pavel (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 77 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81046
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vzťah dospievajúcej mládeže k svojmu zdraviu v otázke správnej výživy
  Vanyová Daniela ; M  Novotná Soňa (Thesis advisor) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects health zdravie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81047
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.