Search results

 1. Probability and Statistics for engineering and the Sciences / aut. Jay L Devore
  Devore Jay L 
  9th Ed., Metric Version
  Cengage 2017 . - 715 s., príl.
  ISBN 978-1-337-09426-9
  štatistické metódy matematická štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Tvorba cenových máp na učenie všeobecnej hodnoty bytov.
  Štipkala Miroslav ; V  Nič Milan (Thesis advisor) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 678
  technológia stavieb Building Technology matematická štatistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76815
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Discovering statistics using R / aut. Andy Field, Jeremy Miles, Zoë Field
  Field Andy  Miles Jeremy Field Zoë
  London : SAGE Publications, 2012 . - 34, 957 p.
  ISBN 978-1-4462-0046-9
  matematická štatistika programovacie jazyky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0101
  Discovering statistics using R

  book

 4. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech
  Neubauer Jiří  Sedlačík Marek Kříž Oldřich
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-247-4273-1
  štatistika matematická štatistika teória pravdepodobnosti
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Základy statistiky

  book

 5. Distributional Analysis with L-moment Statistics using the R Environment for Statistical Computing / aut. Wiliam H. Asquith
  Asquith Wiliam H. 
  1st ed.
  Lubbock : Create Space Independent Publishing Platform, 2011 . - 11, 348 p.
  ISBN 9781463508418
  matematická štatistika výpočty štatistické
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0001
  book

  book

 6. Základy matematické statistiky
  Anděl Jiří 
  3. vyd.
  Praha : Matfyzpress, 2011 . - 358 s
  ISBN 978-80-7378-162-0
  štatistika matematická matematická štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Základy matematické statistiky

  book

 7. Návrh plánu experimentov na skúšanie vybraných parametrov výrobných strojov
  Loebl Tomáš ; J0020  Kureková Eva (Thesis advisor) ; J0020
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 118 s CD
  matematická štatistika metrológia regresná analýza
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 8. Introduction to Statistical and Data Analysis
  Peck Roxy  Olsen Chris Devore Jay L
  Belmont : Brooks/Cole, 2007 . - 884 s
  ISBN 0-495-10966-5
  matematická štatistika štatistická analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Stochastic Simulation : Algorithms and Analysis
  Asmussen Soren  Glynn Peter W.
  New York : Springer Verlag, 2007 . - 476 s
  ISBN 978-0-387-30679-7
  stochastické procesy matematická štatistika simulačné metódy prijímanie rozhodnutí
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. An Introduction to Copulas
  Nelsen Roger B. 
  New York : Springer Science-Business Media, 2006 . - 269 s
  ISBN 978-0387-28659-4
  štatistické metódy matematická štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book