Search results

 1. Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
  Moravčík Pavel ; J  Peciar Marián (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries sieve analysis mill disintegration sitová analýza mlyn rozpojovanie partikulárna látka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Zariadenie na čistenie procesných kvapalín
  Fraňo Lukáš ; J  Dzianik František (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries pretreatment separačné procesy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103597
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Disipácia energie pri zhutňovaní mikrocelulózy
  Štofík Peter ; J  Krok Alexander (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries simulation thermal conductivity compacting simulácia tepelná vodivosť MKP zhutňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103586
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Nepretržitá rovnovážna destilácia
  Tkáč Pavol ; J  Gužela Štefan (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries distillation destilácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103581
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
  Kurucz Miroslav ; J  Fekete Roman (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries testing manufacturing doska testovanie výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103579
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh sušiaceho modulu pre sušenie papiera
  Eckert Maroš ; J  Fekete Roman (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries drying deacidification paper deacidifikácia papier
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103887
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Rektifikačná kolóna
  Kašník Krištof ; J  Gužela Štefan (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries column distillation destilácia kolóna rektifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104065
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Zásobník partikulárnych látok
  Rybecký Patrik ; J  Gužela Štefan (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries stock tank zásobník skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103609
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Rekonštrukcia reaktora koncových plynov
  Sellyei Peter ; J  Juriga Martin (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries NOx SCR
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103616
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Vákuová odparka na zahusťovanie ovocných štiav
  Noskovič Dušan ; J  Juriga Martin (Thesis advisor) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries falling film evaporator thickening evaporator zahusťovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103720
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book