Search results

Records found: 448  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30903^"
 1. Parametrický model hrebeňového riadenia automobilu
  Šimurka Dávid ; J  Bucha Jozef (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines riadenie pastorok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103775
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Koncepčný návrh pásového dopravníka na prepravu sypkých materiálov do 50m
  Szabadszálási Patrik ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines electromotor elektromotor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108879
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Koncepčný návrh semimobilného pásového dopravníka s využitím v poľnohospodárskej technike
  Zaujec Pavol ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines hydraulic cylinder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90843
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Porovnanie výkonových parametrov šmykom riadeného nakladača LOCUST L753, pri alternatívnom využití variantných spaľovacích motorov s výkonom 43kW a 36kW
  Somogyi Zoltán ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines skid steer hydrostatic system hydrostatický systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84087
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Koncepčný návrh hydraulickej štiepačky s výkonom do 5 kW
  Fucsek Jozef ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines concept bakalárska práca koncepcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99891
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Znižovanie škodlivých emisií vo výfukových systémoch vznetových motorov
  Takács Jozef ; J  Petrák Peter (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines filter filter filter filter znižovanie emisií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84128
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Prehľad komponentov výfukových systémov vznetových motorov určených na zníženie emisií
  Molnár Tomáš ; J  Neuschl Tomáš (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines catalytic converter znižovanie emisií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83153
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Virtuálne vozidlo so zabudovaným ESP systémom
  Miško Martin ; J  Bucha Jozef (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines simulation simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99782
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vplyv technického riešenia pohonu osobného automobilu z hľadiska emisií
  Soós Tibor ; J  Lešinský Ján (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines alternative fuels motor vehicle emissions emisie alternatívne pohony spaľovací motor motorové vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84129
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Systémy CAN bus zbernice v automobilovej technike
  Adamovič Michal ; J  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines zbernica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94808
  bakalárska práca
  book

  book