Search results

 1. Simulačný model robotického 3D ramena pre výpočet priamej a inverznej kinematiky
  Kováč Ján ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 51
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes Java Java Java Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95044
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Dynamická brzda na emuláciu strojových zariadení
  Žabka Ivan ; J  Juhás Martin (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 51
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes torque moment trenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103771
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Sledovanie prevádzkových stavov technických zariadení budov termovíziou
  Hervay Peter ; J  Végh Peter (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 51
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes emissivity obehové čerpadlo emisivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103614
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh aktuátora z dielektrického elektroaktívneho polyméru a experimentálneho zariadenia slúžiaceho na aktívne tlmenie kmitania
  Gajdoš Lukáš ; J  Takács Gergely (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes vibration control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89571
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska s využitím technologických a logistických robotov v projekčnom softvéri ABB RobotStudio
  Šurmánek Adrián ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 51
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes simulation industrial robot simulácia priemyselný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103685
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh a realizácia mobilného lietajúceho agenta – kvadrikoptéra
  Demeter Václav ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 51
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103865
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Meranie audio signálu pomocou laserového lúča
  Nímet Matúš ; J  Takács Gergely (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90384
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Ovládanie mobilného prieskumného robotického agenta v 3D priestore
  Chvostaľ Matúš ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes robotics mobilný robot robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89562
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Využitie 3D senzorických systémov na báze MS Kinect pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
  Kvocera Martin ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes smart home sensor inteligentný dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89819
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Nízkonákladová vývojová platforma ako cieľová platforma pre Matlab/Simulink.
  Hámor Dávid ; J  Volenský Tomáš (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes physical model fyzikálny model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89538
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book