Search results

 1. Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
  Košťál Peter ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning microfiltration drinking water treatment mikrofiltrácia membránové procesy úprava pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104172
  diplomová práca
  book

  book

 2. Rekreačná krajina, Svit
  Lehoczká Alica ; A  Gécová Katarína (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning recreation rekultivácia rekreácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100564
  diplomová práca
  book

  book

 3. Štúdia rekonštrukcie historického parku v Stupave
  Danielová Eva ; A  Reháčková Tamara (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning mansion kaštieľ Stupava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100622
  diplomová práca
  book

  book

 4. Štúdia rekonštrukcie historického parku v Stupave
  Uríčková Kristína ; A  Reháčková Tamara (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning reconstruction functions funkcie verejnosť rekonštrukcia vývojové etapy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100565
  diplomová práca
  book

  book

 5. Štúdia rekonštrukcie historického parku v Lednických Rovniach
  Šmeringaiová Anna ; A  Reháčková Tamara (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning reconstruction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103787
  diplomová práca
  book

  book

 6. Revitalizácia priestoru Chorvátskeho ramena v Bratislave, MČ Petržalka
  Uhliarik Andrej ; A  Reháčková Tamara (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101508
  diplomová práca
  book

  book

 7. Obnova historickej záhrady pri kaštieli v Hlohovci
  Cibulková Ivana ; A  Turancová Miriam (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning revitalizácia potenciál územia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100581
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh opatrení na odstránenie migračných barier a zlepšenie protipovodňovej ochrany na rieke Bečva v obci Zubří.
  Batnuur Ariuntuya ; V  Macura Viliam (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood protection protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99445
  diplomová práca
  book

  book

 9. Zmeny režimu povodňových prietokov na slovenských tokoch
  Hangoniová Simona ; V  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood homogeneity povodeň homogenita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100607
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza časových zmien v režime extrémnych prietokov na povodí Váhu
  Masárová Lenka ; V  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood povodeň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100609
  diplomová práca
  book

  book