Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30922^"
 1. Bezpečnosť banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
  Červeň Michal ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stability reconstruction stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67725
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Simulácia hladinového režimu Dunaja pri výpadku VE Gabčíkovo
  Hajko Miloš ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67661
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Zemné tlaky na pažiace konštrukcie - posúdenie oporného múru
  Kyseľ Vladimír ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management knowledge
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67475
  bakalárska práca
  book

  book

 4. book

  book

 5. Návrh splaškovej kanalizácie vo vybranej v obci
  Reissműller Roman ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management recipient kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68019
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh obtokového koryta MVE Myší Vŕšok
  Molnár Jozef ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management small hydro power plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67357
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Hydraulické výpočty vodohospodársko-energetického plánu MVE Jalná na Hrone
  Doktor Stanislav ; V  Šulek Peter (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67634
  bakalárska práca
  book

  book

 8. book

  book

 9. Výpočet priebehu minimálnej plavebnej hladiny na Bodrogu
  Šipka Matej ; V  Cabadaj Roman (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72628
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Zásobovanie pitnou vodou obce Moravské Lieskové
  Kliman Pavel ; V  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59096
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.