Search results

 1. Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : zborník prednášok z konferencie. Bratislava, SR, 16. december 2016
  (Editor) Dubová, Vanda, (Editor) Tóthová, Katarína, ; 010280 (Editor) Sokáč, Marek, ; 010280 (rec.) Dobrucký, Miroslav (rec.) Dubová, Vanda, (rec.) Habala, Ondrej
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve Bratislava, Slovenská republika 16. 12. 2016
  1. vyd.
  Liptovský Ján : PROHU, 2016 . - 116 s.
  ISBN 978-80-89535-22-4
  vodné stavby a vodné hospodárstvo IKT
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (2) - článok
  book

  book

 2. Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
  Haburajová Mária ; V  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo predpoveď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91085
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete
  Horváth Tibor ; V  Božíková Jarmila (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering assessment vodovod posúdenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100517
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh stokovej siete v obci Modrany
  Baďura Jerguš ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo sewer system sewage stoková sieť kanalizačné potrubie odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79779
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Rekonštrukcia nápustného objektu VD Drahovce na Váhu s ohľadom na potreby plavby
  Hajko Miloš ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100557
  diplomová práca
  book

  book

 6. Posúdenie protipovodňovej ochrany mesta Levice a návrh opatrení na toku Podlužianka
  Varga Tomáš ; V  Šoltész Andrej (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering detention reservoir HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS matematické modelovanie protipovodňová ochrana polder polder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100599
  diplomová práca
  book

  book

 7. Rozšírenie vodovodnej siete vo Veľkej Lomnici
  Zemčák Matúš ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water water supply system vodovodná sieť voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100465
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vplyv drsnosti koryta na priebeh plavebných hladín dolného Váhu
  Mičkalíková Ivana ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo HEC-RAS HEC-RAS water level regime HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91171
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh závlahového systému ovocného sadu
  Izsóf András ; V  Bajtek Zbyněk (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering irrigation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100555
  diplomová práca
  book

  book

 10. Overenie možnosti využitia rybovodu pre účely športovej plavby
  Molnár Jozef ; V  Čubanová Lea (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering fish pass sklz rybovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100512
  diplomová práca
  book

  book