Search results

Records found: 92  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus30937^"
 1. Závislosť rezných síl od stratégie obrábania
  Vydra Pavol ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting forces dynamometer rezná sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98732
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv boridovania na trvanlivosť závitníkov
  Urbanovič Lukáš ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly tool life wear boridovanie opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99744
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh a výroba sklárskej formy
  Štefula Dominik ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 95s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103438
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Obrábanie monokryštálu kremíka ultrazvukom
  Drozd Jozef ; M  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 58s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly ceramic materials nástroje keramické materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99748
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Technológia výroby závitov
  Pavlík Peter ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 77s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99536
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Laserové mikroobrábanie
  Šišovský Martin ; M  Necpal Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 84s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly laser laser micromachining laser laser mikroobrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99519
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza obrobeného povrchu po brúsení
  Bobok Róbert ; M  Moravčíková Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 87s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99615
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Laserom štruktúrované povrchy
  Lobodáš Miroslav ; M  Šugár Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 63s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99569
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Skúmanie vplyvu rezného prostredia na obrábanie hliníkovej zliatiny
  Janíková Kristína ; M  Buranská Eva (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 186 . - 73s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting environment aluminum hliník vŕtanie rezné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99523
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh meracieho plánu pre meranie veka hydrodynamického meniča na súradnicovom meracom stroji
  Guldan Juraj  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly Súradnicový merací stroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90867
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book