Search results

Records found: 54  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus310^"
 1. Využitie generatívneho konštruovania pri tvorbe modelov dopravných strojov / aut. Michal Šlauka, Tomáš Liedl
  Šlauka Michal ; 020030  Liedl Tomáš ; 020030
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 169-174
  generatívne konštruovanie znalostné inžinierstvo generative design KBE -knowledge-based engineering
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. A practical methodology for creating robust parametric surface-based models in automotive engineering / aut. Michal Forrai, Jana Gavačová, Ladislav Gulan
  Forrai Michal ; 020000  Gavačová Jana ; 020030 Gulan Ladislav ; 020030
  Procedia CIRP . Vol. 50, (2016), s. 484-489
  generatívne konštruovanie znalostné inžinierstvo generative engineering
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Výskum nových metód pre spracovanie a manažovanie email komunikácie
  Ogurčák Filip ; I200  Laclavík Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems znalostné inžinierstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101050
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Príspevok k automatizácii vyhodnocovania defektoskopických meraní rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov : čís.ved.odb. 39-71-9. Dát.obh. 25-05-2009
  Grman Ján ; E190  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 116 s
  Meracia technika rozpoznávanie programov znalostné inžinierstvo softvérové inžinierstvo umelá inteligencia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Website Optimization
  King Andrew B. 
  Sebastopol : O'Reilly Media, 2008 . - 367 s
  ISBN 978-0-596-51508-9
  počítačové siete vyhľadávanie informácií znalostné inžinierstvo World Wide Web neurálne siete
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  MTF3110
  book

  book

 7. ZNALOSTI : Sborník posterů. / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (Editor)  Krátký Michal (Editor)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 144 s
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  journal

  journal

 8. Znalosti 2005. 4. ročník konference : Sborník příspěvků. VŠB - Technická univerzita, Stará Lesná, 9.- 11. Febr. 2005 / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (Editor)  Krátký Michal (Editor)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 419 s
  ISBN 80-248-0755-6
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3000
  book

  book

 9. Kognice a umělý život
  Kelemen Jozef (Compiler)  Kvasnička Vladimír (Compiler) ; I300 Pospíchal Jiří (Compiler) ; I300
  Opava : Slezská universita v Opavě, 2005
  Kognice a umělý život V: Svazek 2. Opava, Máj 2005, rok 2005 . - 328 s
  evolúcia teória poznania znalostné inžinierstvo
  Kognice a umělý život
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1002
  journal

  journal

 10. Kognice a umělý život
  Kelemen Jozef (Compiler)  Kvasnička Vladimír (Compiler) ; I300 Pospíchal Jiří (Compiler) ; I300
  Opava : Slezská universita v Opavě, 2005
  Kognice a umělý život V: Svazek 1. Opava, Máj, rok 2005 . - 322 s.
  ISBN 80-7248-310-2
  evolúcia teória poznania znalostné inžinierstvo
  Kognice a umělý život
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT4000
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.