Search results

 1. Porovnanie návrhových postupov zohľadnenia teórie druhého rádu v európskej a americkej norme
  Dobrý Jakub ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 446-450
  teória druhého rádu návrhový postup strata stability stĺp theory of second order design methods loss of stability column
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Modelovanie fáz výstavby a ich porovnanie s lineárnym konečno prvkovým modelom
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 633-637
  statická analýza fázy výstavby stĺp
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Composite steel - reinforced concrete columns for high-rise buildings
  Gramblička Štefan ; 010110  Frólo Juraj
  Performance-based approaches for concrete structures : . CD-ROM, [10] s.
  column composite experiment reinforced concrete steel core stĺp spriahnutie experiment železobetón oceľové jadro
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových stĺpov s prierezom plného oceľového jadra so železobetónovým plášťom
  Frólo Juraj  Gramblička Štefan ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 181-186
  stĺp návrh oceľ jadro betón column design steel core concrete
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Poruchy nosných konštrukcií haly typu HARD
  Gramblička Štefan ; 010110  Živner Tomáš ; 010190
  Statika stavieb 2016 : . S. 117-120
  oceľová konštrukcia hala stĺp väzníky steel structures halls column girder
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Impact of Stiffening Core and Columns Inclination on Change of Stiffness of High-Rise Building
  Medvecká Soňa ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [5] s.
  stĺp vysoké budovy vietor seizmicita stužujúce jadro
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Železobetónové stĺpy - navrhovanie priečnej výstuže
  Gramblička Štefan ; V110 
  Statika stavieb 2015 : . S. 71-78
  stĺp betón návrh priečna výstuž odolnosť columns concrete design transverse reinforcement resistance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Effect of Inclination of Columns on the Change of the Stiffness of a High-Rise Building
  Medvecká Soňa ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 9-12
  stĺp column wind inclination static and dynamic analysis high-rise building
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza vplyvu sklonu stĺpu na redukciu horizontálneho premiestnenia výškovej budovy
  Medvecká Soňa ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  stĺp premiestnenie vietor sklon výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Experimentálna časť výskumu na spriahnutých oceľo-betónových stĺpoch s oceľovým jadrom
  Frólo Juraj ; V110 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 418-425
  betón jadro architektonické navrhovanie oceľ stĺp column concrete core design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article