Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus31560^"
 1. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia
  Lieskovský Juraj  Lieskovský Tibor ; 010130 Hladíková Katarína Štefunková Dagmar Hurajtová Natália
  Landscape research . Vol. 47, iss. 5 (2022), s. 539-558
  letecké laserové skenovanie kultúrna krajina GIS geografické informačné systémy
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01426397.2022.2045923?journalCode=clar20
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. A brief report on the 2019 season in Duweym Wad Haj
  Hudec Jozef  Kovár Branislav Fulajtár Emil Lieskovský Tibor ; 010130 Horáková Lenka Černý Miroslav Barta Peter
  Asian and African Studies . Vol. 30, no. 1 (2021), s. 202-224
  archaeology archeológia soil pôda GIS survey prieskum
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0528101210_Hudec_FINAL.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Lidarové dáta pri výskume závrtov na plošinách Kuchynsko-orešanského krasu
  Dušeková Laura  Lačný Alexander Veselský Michal Papčo Juraj ; 010130 Šujan Michal
  Geografický časopis . Vol. 72, no. 4 (2020), s. 371-390
  LiDAR Karst letecké laserové skenovanie krasové oblasti GIS
  https://doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.4.19
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch
  Bartík Juraj  Lieskovský Tibor ; 010130
  Zborník Slovenského národného múzea. Ročník 114 : . S. 81-117
  archaeology archeológia GIS hradisko hill fort letecké laserové skenovanie airborne laser scanning
  https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z_30/05.%20Bartik_Lieskovsky.pdf?606cc363f2d07
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Appendix C - Selected sections and chronological plans
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2019 (Season 3) / . S. 176-198
  photogrammetry fotogrametria cartography kartografia GIS
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Appendix B – Photogrammetric plans of selected contexts
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2019 (Season 3) / . S. 152-175
  photogrammetry fotogrametria cartography kartografia GIS
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Pohanská pri Plaveckom Podhradí : nové poznatky o hradisku z mladšej a neskorej doby bronzovej
  Bartík Juraj  Čambal Radoslav Lieskovský Tibor ; 010130
  Slovenská archeológia . Roč. 68, suppl. 1 (2020), s. 53-66
  archaeology archeológia letecké laserové skenovanie airborne laser scanning GIS hradisko hill fort
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0129142002_bartik_cambal_lieskovsky_compressed.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Surveying, Photogrammetry and GIS - Results
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2019 (Season 3) / . S. 58-60
  surveying geodézia photogrammetry fotogrametria GIS
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Počítačová podpora v archeológii opäť v Kočovciach
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 2 (2019), s. 24-25
  konferencia conference GIS archeológia archaeology
  https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2019-2020/02.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article

 10. Počítačová podpora v archeológii 2019
  Gálová Linda  Rášová Alexandra ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 248-250
  archeológia archaeology konferencia conference GIS GIS
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.