Search results

 1. On the MacNeille Completion of Generalized Effect Algebras / aut. Martin Kalina, Ivica Marinová, Zdenka Riečanová
  Kalina Martin ; V220  Marinová Ivica ; E050 Riečanová Zdenka ; E050
  Quantum structures 2014 : . S. 49
  efektová algebra MacNeillovo zúplnenie MacNeille completion effect algebra
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Effect algebras, witness pairs and observables
  Jenča Gejza ; V220 
  Topology, Algebra and Categories in Logic : . s.108-111
  efektová algebra effect algebra
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Compatibility support mappings in effect algebras
  Jenča Gejza ; V220 
  Mathematica Slovaca . Vol. 62, No. 3 (2012), s.363-378
  efektová algebra effect algebra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Extensions of Witness Mappings
  Jenča Gejza ; V220 
  ORDER . Vol. 29, No. 3 (2012), s. 533-544
  coexistent observables dosvedčujúce zobrazenia efektová algebra effect algebra koexistujúce pozorovateľné witness mappings
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 5. Coexistence in interval effect algebras
  Jenča Gejza ; V220 
  Proceedings of the american mathematical society . Vol.139, No. 1 (2011), s. 331-344
  efektová algebra effect algebra
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Conditional states and independence in D-posets
  Chovanec Ferdinand  Drobná Eva Kôpka František Nánásiová Oľga ; V220
  Soft Computing . Vol. 14, No. 10 (2010), s.1027-1034
  conditional state d-poset d-poset efektová algebra effect algebra filter filter independence nezávislosť podmienený stav
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  (1) - článok
  article

  article