Search results

 1. Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 66 (108), č. 5 (2020), online, s. 89-94
  automatizované spracovanie dát terestrické laserové skenovanie mračno bodov odhad valcov
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2020/05/gako_2020_05.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Semi - automatizovaná identifikácia rovín v mračnách bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1014-1019
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov segmentácia rovín automatizácia spracovania dát
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Komplexný monitoring oceľovej mostnej konštrukcie
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [9] s.
  oceľová mostná konštrukcia terestrické laserové skenovanie akcelerometre pozemná radar interferometria
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. As-built documentation of anchor blocks of facade elements using TLS
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  INGEO 2017 : . S. 3-10
  kotevné bloky fasáda výšková budova terestrické laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Automation of point cloud processing to increase the deformation monitoring accuracy
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Lipták Imrich Kyrinovič Peter ; 010140
  Applied Geomatics . Vol. 9, no. 2 (2017), s. 105-113
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov automatizované spracovanie údajov ortogonálna regresia určovanie posunov a pretvorení
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Metódy tvorby geodetických podkladov na rekonštrukciu objektov
  Ježko Ján ; 010140 
  SANACE 2017 : . S. 55-64
  geodetické podklady elektronická tachymetria metódy GNSS terestrické laserové skenovanie fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Reprezentácia objektov s komplikovanou štruktúrou získaných metódou terestrického laserového skenovania
  Chalachanová Faixová Jana ; 010130  Horečný Juraj
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : . S. 11
  terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning ochrana lesa forest protection mesh
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Sledovanie zmien erózneho výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160 
  27. konferencia mladých hydrológov, 14. konferencia mladých vodohospodárov, 16. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [8] s.
  výmoľová erózia UAV systém terestrické laserové skenovanie objem povodie rieky Myjava
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže : dizertačná práca
  Marcian Miroslav ; M980  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 200 . - 92s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials tank leakage terrestrial laser scanning netesnosť terestrické laserové skenovanie nedeštruktívna kontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80697
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie metódy terestického laserového skenovania pri dokumentácií barokových mostov
  Hatalová Marianna ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100488
  diplomová práca
  book

  book