Search results

 1. Critical forces and collisions. How to solve nonlinear equations and their systems / aut. Monika Kováčová, Daniela Richtáriková
  Kováčová Monika ; 020080  Richtáriková Daniela ; 020080
  Calculus for Engineering Students . S. 157 - 178
  nelineárne rovnice systémy nelineárnych rovníc Newtonova metóda aplikácie v strojníctve kritické sily vzper kolízia trajektórií nonlinear equations systems of nonlinear equations mechanical engineering applications critical forces buckling trajectory collision
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Experimentálny a teoretický výskum na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave
  Ároch Rudolf ; 010190  Klas Tomáš ; 010190 Kováč Michal ; 010190 Sandanus Jaroslav ; 010190
  Sborník 56. celostátní konference o ocelových konstrukcích : . S. 27-39
  CLT krížom lepené drevo vlepované závitové tyče drevobetón vzper
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Počiatočná globálna a lokálna imperfekcia tlačených prútov
  Niko Igor ; 010190 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 494-498
  vzper počiatočné imperfekcie teória druhého rádu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Numerical Validation of EUGLI Imperfection Method for Columns with Varying Cross-sectional Parameters
  Brodniansky Ján ; 010190  Balcierák Ľuboš ; 010190 Duchoň Vladimír ; 010190 Katona Orsolya ; 010190
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 10 (2016), online, s. 321-326
  EUGLI imperfection buckling mode iteration procedure computer program imperfekcia vzper
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/354-10-cislo-60-clanok
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Odolnosť kovových prútov namáhaných interakciou vnútorných síl podľa EC 3 a EC 9
  Niko Igor ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 371-376
  vzper klopenie strata stability
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Buckling of sway type frames with laced built-up members
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna ; 010190 Magura Martin ; 010190
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  vzper priehradový prvok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Experimental and Numerical Analysis of Concrete Slender Columns by Stability Failure
  Benko Vladimír ; V110  Fillo Ľudovít ; V110 Kendický Peter ; V110 Knapcová Veronika ; 010110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 747-752
  slender columns failure experiment buckling resistance analysis reliability štíhlé stĺpy stabilita experiment zlyhanie vzper odolnosť analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Global Buckling of Frames with Laced Compression Members
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna ; 010190
  Trends in Statics and Dynamics of Construction II : . CD-ROM, s. 103-108
  vzper priehradová konštrukcia metal planar frame laced compression member 2nd order theory global in frame buckling mode imperfection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Experimental Analysis of Slender Concrete Columns at the Loss of Stability
  Kendický Peter ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Gúcky Tomáš
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 203-208
  slender columns stability experiment failure resistance reliability buckling štíhle stĺpy stabilita experiment zlyhanie odolnosť spoľahlivosť vzper
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Globálny vzper rámov s priehradovými prútmi
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna ; 010190
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  vzper priehradový nosník členený prút
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article