Search results

Records found: 93  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus3248^"
 1. Použitie počítačových metód pri riešení niektorých problémov elektrických prístrojov nn : čís. ved. odb. 5.2.13, dát. obh. 07.02.2008
  Duč-Anci Michal ; E020  Hüttner Ľudovít (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 84 s
  silnoprúdová elektrotechnika počítačové metódy elektrické prístroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Určenie vlastností vysokootáčkového motorčeka a permanentnými magnetmi na rotore
  Bednárik Bohuslav  Klug Ľudovít (Thesis advisor) ; E120
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 117 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh ochrany dátových rozvodov pred prepätím
  Feranec Pavol  Valent Ferdinand ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 65 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 4. Základy silnoproudé elektrotechniky
  Voženílek Petr  Janoušek Josef
  2001 : České vysoké učení technické v Praze, 2005 . - 139 s
  ISBN 80-01-03135-7
  silnoprúdová elektrotechnika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Porovnanie klasickej a transmutačnej kazety (súboru) ľahkovodných reaktorov z hľadiska materiálovývh vlastností a zloženia paliva v priebehu vyhorievania
  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060  Breza Juraj ml. ; E160
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 74 s príl.
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 6. Štúdium materiálov jadrových reaktorov s dôrazom na využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskópie
  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060  Kršjak Vladimír
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 84 s
  energetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 7. Výpuste rádioaktívnych látok z AE Mochovce
  Chylý Miroslav (Thesis advisor)  Hinca Róbert (Thesis advisor) ; E060 Rehák Marcel
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 8. Pravdepodobnostná analýza na prvej úrovni 1. bloku JE V-1 pre plný výkon reaktora
  Kovács Zoltán (Thesis advisor)  Pňaček Michal Lipka Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 55 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 9. Ekonomická analýza pokročilých jadrových palivových cyklov
  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060  Šebian Vladimír (Thesis advisor) ; E160 Janíček Michal
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 112 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book

 10. Riadená aktivácia zvodiča bleskového prúdu
  Bráz Peter  Jurčacko Ľudovít (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 56 s
  Elektroenergetika silnoprúdová elektrotechnika
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.