Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus32599^"
 1. Hydraulika podzemnej vody
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gomboš Milan (rec.) Burger František (rec.)
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4657-1
  hydraulika podzemná voda prúdenie podzemnej vody
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5050
  Hydraulika podzemnej vody

  book

 2. Analýza a riešenie zníženia hladiny podzemnej vody v lokalite projektu DARWIN v Nitre
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Červeňanská Michaela ; 010170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 32 s.
  prúdenie podzemnej vody odvodnenie projekt DARWIN
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody pri povodňových situáciách v blízkosti tokov
  Andrássy Tomáš ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [12] s.
  groundwater flow modelling modelovanie prúdenie podzemnej vody Sihoť Sihoť TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Analysis of surface and ground water interaction in the Danube river branch system
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 51-58
  prúdenie podzemnej vody metóda konečných prvkov groundwater flow finite element method záplavová oblasť ramenná sústava Dunaja floodplain Danube river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv povodňových prietokov v Dunaji na hladinový režim podzemnej vody v intraviláne Bratislavy
  Martišová Dáša ; V  Šoltész Andrej (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 946
  numerické modelovanie prúdenie podzemnej vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101443
  diplomová práca
  book

  book

 6. Porovnanie Bligh-Laneho metódy s numerickou metódou výpočtu vztlakovej sily pôsobiacej na podhatie
  Kinczer Tomáš ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [14] s.
  buoyancy groundwater flow prúdenie podzemnej vody vztlak
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Hydroinformatika 2. časť : simulácia procesov prúdenia podzemnej vody v pórovitom prostredí [elektronický zdroj]
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - CD ROM, 161 s.
  ISBN 978-80-227-3396-0
  metóda konečných prvkov modelovanie simulácia TRIWACO prúdenie podzemnej vody hydroinformatika finite element method groundwater flow simulation hydroinformatics
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 8. Zmeny prírodného režimu prúdenia podzemných vôd veľkými vodohospodárskymi stavbami
  Súľovská Monika ; V150 
  Podzemná voda . Roč. 14, č. 1 (2008), s. 55-61
  prúdenie podzemnej vody monitoring hladinový režim rýchlostný režim priesak filtračná stabilita
  http://www.sah-podzemnavoda.sk/cms/e107_plugins/content/content.php?content.98
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.