Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus32619^"
 1. Hydraulická analýza revitalizácie mokraďného systému ramien Tisy
  Kolesár Miroslav  Šoltész Andrej ; 010170 Kolesárová Eva Baroková Dana ; 010170 Rehák Štefan Janík Adam ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 : . USB kľúč, [6] s.
  mokraďný systém Tisy revitalizácia hydraulická analýza čerpacia stanica
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Hydraulické posúdenie protipovodňovej ochrany mesta Bardejov
  Kupa Ján  Šoltész Andrej ; 010170 Kolesárová Eva Janík Adam ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 : . USB kľúč, [6] s.
  protipovodňová ochrana hydraulická analýza povodňová vlna
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Hydraulic analysis of irrigation network
  Bajtek Zbyněk ; V160  Čistý Milan ; V160 Čelár Ľubomír ; V160
  1st South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : . CD-ROM, s. 92-102
  závlahové sústavy tlakom riadená analýza hydraulická analýza odberom riadená analýza irrigation networks demand driven analysis pressure driven analysis hydraulic analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Hydraulic analysis of a reservoir function during the flood
  SAFAR Raed A.A.H. ; V  Šoltész Andrej (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  hydraulic analysis detention reservoir flood protection hydraulická analýza protipovodňová ochrana polder polder stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86286
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Hydrologicko-hydraulické riešenie protipovodňovej ochrany sídiel pod Malými Karpatmi
  Šoltész Andrej ; V170  Kohnová Silvia ; V160
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.157-164
  detention reservoir flood protection hydraulic analysis hydraulická analýza polder protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vplyv hydrauliky na prevádzkové náklady vykurovacej sústavy
  Januška Juraj ; V290 
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.485-488
  hydraulická analýza prevádzka čerpadla pump
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Hydraulická analýza dotácie vody na úpravu vodného režimu pôd v oblasti SENNÉ : čiastková správa projektu UNDP "Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine"
  Šoltész Andrej ; V170  Kamenský Jozef Čubanová Lea ; V170 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 44 s
  hydraulická analýza vodný režim pôdy ekologický management hydraulic analysis soils water regime ecological management
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book