Search results

 1. Sketching : The basics / aut. Koos Eissen, Roselien Steur
  Eissen Koos  Steur Roselien
  7. vydanie
  Amsterdam : BIS Publishers, 2016 . - 202 s.
  ISBN 978-90-6369-253-7
  grafický dizajn dizajn výrobkov transport dizajn kreslenie drawing design and construction
  obrazová publikácia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Generovanie Objective-c zdrojového kódu pri tvorbe grafických prvkov
  Beňo Lukáš ; E  Grošek Otokar (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 47 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics drawing source code vstup kreslenie zdrojový kód Cocoa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101925
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Drawing for Product Designers
  Henry Kevin 
  London : Laurence King, 2012 . - 208 s
  ISBN 978-1-85669-743-9
  dizajn výrobkov kreslenie product designers
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0010
  book

  book

 4. Sketchbook : Conceptual drawings from the world's most influential designers / aut. Timothy O'Donnell
  O´Donnell Timothy 
  1. vyd.
  Beverly, Massachusetts : Rockport Publishers, 2011 . - 192 s.
  ISBN 978-1-59253-734-1 1-59253-734-0
  teória a tvorba dizajnu kreslenie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  Sketchbook

  book

 5. Kreslenie stavebných konštrukcií
  Mikuláš Marián  Oláh Jozef ; V180 Mikulášová Dana
  4.preprac. a dopl.vyd.
  Bratislava : Jaga group, 2011 . - 212 s
  ISBN 978-80-8076-088-5
  planning building constructions stavebné konštrukcie kreslenie konštrukcie pozemných stavieb
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR71130
  SVF1141
  Kreslenie stavebných konštrukcií

  book

 6. Možnosť eliminácie možných následkov požiarov pomocou kvalitne spracovanej dokumentácie protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy
  Kašuba Milan 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . s.123-133
  protipožiarna ochrana grafické značky požiarnej ochrany kreslenie kreslenie požiarnej ochrany zjednotenie fire protection graphic marks of fire safety drawing drawing of fire safety design union
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Fire Safety Plans of Buildings - 1st Part
  Kašuba Milan 
  Fire Engineering : . s.127-130
  fire protection protipožiarna ochrana grafické značky požiarnej ochrany kreslenie požiarnej ochrany kreslenie zjednotenie graphic marks of fire safety drawing of fire safety design drawing union
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Výkresy protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy - 3. časť
  Kašuba Milan 
  Stavba . roč.13, č.2 (2010), s.80-83
  protipožiarna ochrana grafické značky požiarnej ochrany kreslenie kreslenie požiarnej ochrany zjednotenie fire protection graphic marks of fire safety drawing drawing of fire safety design union
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Architektonické kreslení
  Sýkora Jaroslav  Dufková Alena Ševčík Vratislav Šafránek Jan
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010 . - 137 s
  ISBN 978-80-01-04115-4
  architektonické kreslenie kreslenie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR8130
  book

  book

 10. Technické kreslení
  Pospíchal Jaroslav 
  3. prepracované vyd.
  Praha : ČVUT, 2009 . - 88 s
  ISBN 978-80-01-03214-5
  kreslenie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book