Search results

 1. Kultúra pohrebnej architektúry budúcnosti : (Futuristické návrhy cintorínov) / aut. Mária Bednáriková ; škol. Jozef Leikert
  Bednáriková Mária  Leikert Jozef (Thesis advisor)
  Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2013 . - s.
  cintoríny futurizmus utópia pohrebné rituály
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Židovský cintorín
  Buday Peter ; A3130 
  Kuffnerovský hospodársky komplex . s.168-170
  dejiny Sládkovičovo cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Architektonické a výtvarné hodnoty komárňanských cintorínov
  Buday Peter ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 : . s.139-149
  cintoríny hodnoty architektúra sochárstvo pamiatková ochrana
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Tri zastavenia na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne
  Buday Peter ; A3130 
  ALFA . Roč.16, č.1 (2011), s.50-53
  cintoríny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Zvonový vŕšok. Bell Hillock : Medzinárodná vedecká konferencia. Banská Štiavnica,SR, 25.-26.november 2009
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 170
  ISBN 978-80-227-3350-2
  cintoríny Banská Štiavnica Zvonový vŕšok výskum história projekt ochrany cintorín
  zborník
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  book

  book

 6. Kultúrno-historické a prírodné hodnoty cintorínov okolia Banskej Štiavnice ako súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
  Vošková Katarína ; A3130 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.III. (1-6)
  cintoríny Banská Štiavnica dedičstvo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Komparácia historických cintorínov siedmich stredoslovenských banských miest
  Lalková Jarmila ; A3130  Ferianc Dušan ; A1110
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.XI.(1-13)
  komparácia cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Poznámky k problematike osvetlenia cintorínov
  Polomová Beata ; A3130 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.VIII. (1-6)
  cintoríny osvetlenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Metodika výskumu historických cintorínov
  Lalková Jarmila ; A3130  Ferianc Dušan ; A1110
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.XII.(1-34)
  cintoríny výskum metodika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Východiská a postupy revitalizácie historických cintorínov z hľadiska krajinotvorby
  Gécová Katarína ; A7170  Putrová Eva ; A7170
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.IV. (1-19)
  revitalizácia cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article