Search results

 1. Kalkulačka prevádzkových parametrov QoS kontaktného centra
  Skaličan Vladimír ; E  Chromý Erik (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 86 . - 53 s CD-ROM
  Telekomunikácie Telecommunications kontaktné centrum systémy hromadnej obsluhy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100649
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Modelovanie priepustnosti procesu IPsec zabezpečenia sieťovej komunikácie : dát. obhaj. 21.8.2012, č. ved. odb.5-2-15
  Tisovský Adam ; E070  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 131 s 2 príl.
  Telecommunications priepustnosť IPsec systémy hromadnej obsluhy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72461
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Aplikácia systémov hromadnej obsluhy v IP sieťach : dát. obhaj. 21.8.2012, č. ved. odb. 5-2-15
  Mišuth Tibor ; E240  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 140 s
  Telecommunications systémy hromadnej obsluhy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71872
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. An Introduction to Game Theory
  Osborne Martin J. 
  New York : Oxford University Press, 2004 . - 533 s
  ISBN 0-19-512895-8
  Hry matematické modelovanie simulácia systémy hromadnej obsluhy teória riadiacich systémov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Modelovanie a simulácia / Aut.: Huba, M. a kol.
  Huba Mikuláš ; E010  Hrúz Branislav ; E260 Klimeš Jan Flochová Jana ; 070400 Kopčok Kristijan Oravec Ivan ; E010
  Banská Bystrica : Koprint, 2001 . - 329 s
  ISBN 80-8055-610-5
  modelovanie simulácia dynamické systémy udalostné systémy systémy hromadnej obsluhy teória riadiacich systémov
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0110
  book

  book

 6. Stochastické modely v telekomunikáciách 1
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana
  Bratislava : FABER, 1999 . - 128 s
  ISBN 80-968125-0-5
  stochastické procesy systémy prenosu dát Telekomunikácie číslicové spracovanie signálov systémy hromadnej obsluhy Markovove procesy matematické modely
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI12101
  FIIT1000
  book

  book

 7. Fundamentals of queueing theory
  Gross Donald  Harris Carl M.
  3.ed.
  New York : John Wiley & Sons, 1998 . - 439 s
  ISBN 0-471-17083-6
  stochastické procesy teória front systémy hromadnej obsluhy Markovove procesy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book