Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus32937^"
 1. Thermodynamic aspects of viscoelastic materials' linear and nonlinear behavior
  Minárová Mária ; 010220  Tvrdá Katarína ; 010250
  Civil Engineering Conference (CEC 2022) : . online, [8] s., art. no. 012052
  thermodynamics viscoelasticity
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1252/1/012052
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Isothermal viscoelasticity and energy
  Minárová Mária ; 010220 
  4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019) . online, [8] s., art. no. 00043
  viscoelasticity energy isotherm
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/06/matecconf_space20_00043.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Analysis of Creep Effects in a Concrete Beam Using Various Software
  Tvrdá Katarína ; 010250  Drienovská Jana ; 010250
  Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures / . S. 79-88
  creep deformation viscoelasticity beam
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Rheological models in biomechanics and civil engineering
  Minárová Mária ; 010220  Sumec Jozef
  PRASTAN 2017 : . S. 17
  viscoelasticity constitutive relation rheological models
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Viscoelastic Effects in Solid Phase Continuous Media - Stress-Strain Relations
  Véghová Ivana ; 010250  Sumec Jozef
  Trends in Statics and Dynamics of Construction II : . CD-ROM, s. 121-126
  viscoelasticity constitutive functional algebraic sets and subsets structures Riesz theorem
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Viscoelastic of solids - linear state equations
  Véghová Ivana ; V250  Sumec Jozef ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD ROM, [6] s.
  equations lineárne rovnice solid body tuhé teleso viscoelasticity viskoelasticita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations
  Sumec Jozef ; V250  Minárová Mária ; V220
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 13, č. 2 (2013), s.179-188
  creep dotvarovanie relaxácia napätí relaxation viscoelasticity viskoelasticita
  http://www.degruyter.com/view/j/tvsb.2013.13.issue-2/tvsb-2013-0021/tvsb-2013-0021.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations
  Sumec Jozef ; V250  Minárová Mária ; V220
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [10] p.
  väzkopružné materiály viscoelasticity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Deformation of earth's surface caused loading of tall building
  Kollár Pavol  Mojzeš Marcel ; V130 Vaľko Miloš
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 18, No. 2 (2010), s.34-40
  viskozita viskoelasticita deformácia zemského povrchu elasticita crust deformation elasticity viscosity viscoelasticity
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article