Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus3333^"
 1. Návrh zdokonalenia využívania metód v inovačnom procese v podniku Chirana T. Injecta, a.s. Stará Turá : Diplomová práca
  Kováčová Zuzana  Richter Milan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD-ROM
  inovačné stratégie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimalizácie pracovných postupov ako súčasť inovačných procesov vo firme I.D.C. Holding, a.s. = Proposal optimize the work procedures as a part of the inovation process for an I.D.C. Holding, a.s. : Diplomová práca
  Polakovičová Monika  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  inovačné stratégie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Marketingová orientácia riadenia inovačných procesov v a.s. Železiarne Podbrezová : Bakalárska práca
  Michelčíková Katarína  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment inovačné stratégie konkurencia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Inovačná stratégia v prostredí úspešnej firmy : Diplomová práca
  Ružičková Andrea  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 59 s abstr.
  inovačné stratégie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book

 5. Stratégia a systém manažmentu predvýrobných etáp : akcent na edukáciu, informatiku, elektrotechniku, strojárstvo : habil.práca : obh. 09.09.1998
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 331 s
  manažment vysoké školstvo inovačné stratégie riadenie podniku
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book