Search results

 1. Základné vlastnosti prášku WPL a možnosti ich kontroly : Bakalárska práca
  Matušík Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 42 s
  technológie strojárskej výroby metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv morfológie prášku RZ po žíhaní na jeho tekutosť a sypnú hmotnosť : Bakalárska práca
  Buchel Daniel  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 34 s
  technológie strojárskej výroby metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Ovplyvnenie vlastností filtrov vyrábaných metódami práškovej metalurgie z kovových práškov : Bakalárska práca
  Šuba Roland (xxx) ; M3000  Faško Peter
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 83 s
  technológie strojárskej výroby metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Spekanie za prítomnosti tekutej fázy a jeho vplyv na rozmerové zmeny výliskov : Bakalárska práca
  Chudá Lenka  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 33 s
  technológie strojárskej výroby metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Ovplyvnenie zmraštenia pri spekaní u Metal Injection Moulding : Bakalárska práca
  Šuba Roland (xxx) ; M3000  Horváth Marek
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 43 s príl
  technológie strojárskej výroby metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Technologickosť konštrukcie výrobkov z hľadiska výrobných metód práškovej metalurgie : Bakalárska práca
  Belan Marek  Šuba Roland (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 63 s
  technológie strojárskej výroby technologickosť konštrukcie metalurgia prášková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kvantifikácia vplyvu teploty austenitizácie na mikroštruktúru nástrojovej ocele CH3F12 z rýchlo stuhnutého prášku. Quantification of austenitization temperature influence to microstructure of the tools steel Ch3F12 prepared by rapidly solidification process
  Martinkovič Maroš ; M130 
  18. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí : . s.45-51
  austenitizácia ocele nástrojové metalurgia prášková
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - habilitačná práca
  article

  article

 8. Prášková metalurgia
  Havalda Andrej 
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 205 S
  ISBN 80-227-1191-8
  metalurgia prášková
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF13200
  MTF0010
  book

  book

 9. Příprava a studium vlastností rychle ztuhlých prášků a kompaktů systému Fe-C-Cr-V : Dizertační práce / [aut.]Ing.Peter Jurči
  Jurči Peter 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996
  MTF ; . - 146 s
  metalurgia prášková práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Pulvermetallurgie : Technologien und Werkstoffe
  Düsseldorf : VDI Verlag, 1994 . - 454 s
  ISBN 3-18-401343-X
  metalurgia prášková
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book