Search results

Records found: 878  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus3354^"
 1. STN EN ISO/IEC 27002: 2023 (97 4172) : informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia : riadenie informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27002: 2022): máj 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 265 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. STN ISO 31073: 2023 (01 0383) : manažérstvo kvality : slovník : apríl 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 16 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. STN ISO 10018: 2023 (01 0373) : manažérstvo kvality : usmernenie na zapojenie pracovníkov : február 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 16 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. STN ISO 10014: 2023 (01 0371) : systémy manažérstva kvality : manažovanie výsledkov kvality organizácie : návod na realizovanie finančných a ekonomických prínosov : apríl 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 24 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. STN ISO 10017: 2023 (01 0317) : manažérstvo kvality : usmernenie na štatistické techniky pre ISO 9001: 2015 : jún 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 36 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Příspěvek k měření parametrů tramvajových tratí / aut. Jan Rybář, Peter Onderčo
  Rybář Jan ; 020020  Onderčo Peter ; 020000
  Metrologie . Roč. 32, č. 3 (2023), s. 27 - 30
  měření parametry tramvajových tratí metrologie městská hromadná doprava kvalita meranie parametre električkových tratí metrológia mestská hromadná doprava measurement parameters of tram lines metrology urban public transport quality
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. STN ISO IEC 27001: 2023 (97 4171) : informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia : systémy manažérstva informačnej bezpečnosti : požiadavky : júl 2023
  Bratislava : ÚNMS 2023 . - 44 s.
  kvalita manažment kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. ČSN EN ISO 50005 (01 1519) Systémy managementu hosodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění : Leden, 2023
  Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologie a státní zkušebnictví 2023 . - 38 s.
  kvalita manažment
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. ČSN ISO 50015 (01 1518) : Systémy managementu hosodaření s energií - Měření a ověřování energetické hospodárnosti organizaci - Obecné zásady a návod : Červen, 2023
  Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologie a státní zkušebnictví 2023 . - 22 s.
  kvalita manažment
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 10. Measurement management and metrological order in the organization / aut. Jan Rybář, Peter- Medrický, Barnabás Bartalos, Stanislav Ďuriš
  Rybář Jan ; 020020  Medrický Peter- ; 020000 Bartalos Barnabás Ďuriš Stanislav ; 020020
  CER Comparative European Research 2022 : . S. 50 - 53
  kvalita manažérstvo merania metrologický poriadok metrológia organizácia quality measurement management metrological order metrology organization
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.